Tudnivalók az OMC Kiadó könyveinek archívumáról

  1.  Az archívum az OMC összes könyvét tartalmazza, beleértve az OMC-Christianus együttműködésében megjelenteket (pl. Robert Hugh Benson: A világ ura) és más társkiadásokat is (pl. Cser László: Útközben). Egy-két könyv még nem része az archívumnak, de azokat is az állományba fogjuk helyezni, mihelyst sikerül megszerezni. Az OMC részt vett a Magyar Papi Egység nevű folyóirat kiadásában is. Ezt a folyóiratot a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár nem ebben az archívumban, hanem külön tartalmazza a http://www.ppek.hu/k1030.htm címen.

  2.  Az archívum használata csak „Az archívum használatának jogi feltételei” részben megadott feltételekkel engedélyezett.

  3.  Az archívumban szereplő könyvek lelőhelye:

 • Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár,

 • Irányi László püspök könyvtára,

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára,

 • Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára,

 • Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár,

 • Magánkönyvtárak,

 • Vásárlások.

  4.  Az OMC több könyvet is több kiadásban jelentetett meg. Ilyenkor csak az egyik kiadás szerepel az archívumban (pl. Gaston Courtois: A legszebb történet), hacsak nincs lényegi különbség a kiadások között (pl. Puskely Mária: Nyisd fel szemeidet és láss! Dr. Batthyány-Strattman László 1870–1931, melynek mindkét kiadása szerepel az archívumban). Ha két kiadás némi eltéréssel azonos, akkor csak az egyik kiadást tartalmazza az archívum utalva az eltérésre (pl. Maklári Lajos: Daloljunk az Úrnak!).

  5.  Az archívum minden könyvet facsimile formában tartalmazza, tehát a megjelent könyv oldalait képként mutatja, egy „pdf” fájlban. Ez a fájl kereshető. Mivel az oldalak felismerése és szöveggé alakítása programmal történt, található benne helytelenül értelmezett, félreismert szöveg is. Ezért ha az első megadott szó/kifejezés nem eredményez „találatot”, más módon is kell próbálkozni, mielőtt elfogadjuk a keresés eredménytelenségét.

  6.  Minden pdf fájl tartalmaz tartalomjegyzéket.

  7.  Az archívum minden könyvről egy külön oldalt ad, mely tartalmazza a könyv borítóját, a könyv rövid ismertetőjét és a legfontosabb „meta” információkat (megjelenés éve, oldalszám, méret, kötés, kiadó, nyelv és a könyv fájljának mérete). A borító képére kattintva lehet a könyvet „kinyitni” és olvasni, vagy pedig letölteni az olvasó saját számítógépére. Ha a könyv hozzáférhető szöveges változatban is a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtárban (www.ppek.hu), akkor az archívum tartalmaz egy linket, amire kattintva le lehet tölteni szöveges „pdf”, „doc” és e-book formátumban („epub” és „mobi”) is.

  8.  A könyv meta információi:

 • A megjelenés évét vagy a könyv tartalmazza explicite, vagy ha nem, akkor az egyházi engedély alapján határoztuk meg. Minden könyv rendelkezik megjelenési évvel az archívumban.

 • Az oldalszám a könyv számozott oldalait határozza meg (külön a római, külön az arab számokkal jelzett oldalakat). Ha a számozott oldalakon felül a könyv tartalmaz számozatlan oldalakat is, azt kapcsos zárójelben írjuk a számozott oldalak után (pl. 282, [3]).

 • A méret a könyv magasságát és szélességet határozza meg cm-ben, a következő egész centiméterre kerekítve (pl. 19x12 cm).

 • A kötést kemény vagy puha kategóriába osztottuk.

 • A kiadó általában Opus Mystici Corporis, de több kiadvány más név alatt is megjelent (pl. Ahogy lehet – OMC vagy Christianus – OMC)

 • A könyv pdf fájljának méretét Mbyte-ban adjuk meg.

  9.  A szerzők nevét a borítón feltüntetett formában igyekeztünk megadni.