Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Zsolozsmáskönyv hívek számára (ford. Farkasfalvy Dénes)

A sokféle imakönyv között, amit a nap megszentelésére keresztényeknek ajánlhatunk, legértékesebb a zsolozsmáskönyv, amit az egyház, mint saját hivatalos napi imáját főleg szentírási szövegekből állított össze. Bár elsősorban papok és szerzetesek kezébe adta, minden hívőt bíztat — ma jobban, mint a múltban valaha —, hogy ki-ki lehetőségei szerint egyénileg vagy közösségben kezébe vegye és használja.
Ez a kötet tulajdonképpen kibővített zsoltároskönyv: az Ószövetség imádságos könyvét adja a hívek kezébe, éspedig abban a keretben, amelyen belül legmegfelelőbb módon keresztény imádsággá és a mindennap megszentelésének eszközévé válhat. A zsinat utáni új Római Breviárium beosztását követve, a zsoltárokat az imaórák szerint négy hétre szétosztva közli más bibliai énekekkel, antifónákkal, rövid olvasmányokkal és imádságokkal együtt. Így a zsoltárok egyrészt a napszakok szerint elrendezve, másrészt az egész Szentírás összefüggésében jelennek meg. Különös fontosságú az újszövetségi énekek és rövid olvasmányok jelenléte a kötetben. Ezek segítik az imádkozót, hogy a zsoltárok keresztény értelmét fölfedezze és magáévá tegye.

A zsolozsmáskönyv felépítése:
Általános bevezetés (Egyházi naptár; Az imaórák szerkezete)
I. A zsoltárok négyhetes beosztása
II. Esti imádság a hét minden napjára (Completorium)
III. A zsolozsma változó részei az egyházi év ünnepkörei szerint (Proprium de tempore) (Ádventi idő; Karácsonyi idő; Vízkereszt ideje; Nagyböjti vasárnapok; Nagyböjti hétköznapok; Húsvéti idő; Mennybemeneteltől pünkösdig; Pünkösdvasárnap; Évközi vasárnapok)
IV. A zsolozsma változó részei a szentek ünnepei szerint (Commune sanctorum) (Általános tudnivalók; Templomszentelés ünnepén; Szűz Mária ünnepein; Apostolok ünnepén; Vértanúk ünnepén; Lelkipásztorok ünnepén; Szüzek ünnepén; Szentek ünnepén)
Függelék (I. Szentségek; II. Áldások)


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1986 | Oldalszám: 1024, [32], [4] | Méret: 18x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 309 MB |