Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

XI. Pius pápa: Quadragesimo Anno

Ez a kiadvány XI. Pius pápa „Quadragesimo anno” kezdetű szociális enciklikája, mely XIII Leó nagyjelentőségű „Rerum Novarum” kezdetű enciklikájának negyvenedik évfordulóján készült, és az új világhelyzetnek megfelelően továbbfejlesztette azt.
XIII. Leó pápa 1891-ben kiadott „Rerum Novarum” kezdető körlevelével megnyitotta azoknak a pápai megnyilatkozásoknak sorát, amelyek a 19-20. század legégetőbb társadalmi kérdéseiben - a társadalmi berendezkedés, a munkásosztály, a különböző gazdasági rendszerek problémáiban - egyrészt világosan megfogalmazták a katolikus Egyház tanítását, másrészt körvonalazták a megoldásnak egyedül járható útját. XIII. Leó pápa a munkáskérdésről oly meggyőző erővel tárgyalt, hogy még nemkatolikusok is kénytelenek voltak elismerni érvelésének szilárdságát. A nagy pápának sikerült a világ figyelmét a „szociális kérdésre” irányítani; nem az ő hibája, hogy az illetékesek a gyakorlati megvalósítás terén vajmi keveset tettek.
Negyven év alatt a szociális kérdés és ínség oly problémává vált, hogy már nem csupán egy társadalmi réteget, a munkásosztályt érintette, hanem az egész társadalmi rendet felborulással fenyegette. A Rerum Novarum negyven éves jubileumán, 1931-ben XI. Pius pápa újabb szociális körlevelet adott ki, a Quadragesimo Anno-t s ebben a társadalmi rendről és annak helyreállításáról közölte az Egyház álláspontját.
XI. Pius pápa ebben az enciklikában röviden összefoglalta a Rerum Novarum tanítását, kiegészítette és elmélyítette a közben beállott gazdasági és társadalmi változások figyelembe vételével. Élesen elítélte a totalitárius rendszert és félreérthetetlenül megbélyegezte annak olaszországi megnyilvánulását, a fasizmust is. XI. Pius az intézményeknek a reformját sürgeti és egy új társadalmi rendnek körvonalait rajzolja meg.
A prófétai szó ismét sokakra hatott és nagy mozgalmat indított el az Egyházon belül és kívül is. Megintcsak nem az Egyház intő szava és útmutatása hiányzott újabb katasztrófák elkerüléséhez.
XII. Pius kötetekre menő szociális vonatkozású megnyilatkozásai feltételezik a Quadragesimo Anno ismeretét, ami manapság minden katolikus számára elengedhetetlenül szükséges.A körlevél felépítése

I. XIII. Leó pápa szociális körlevelei
1. Negyven évvel ezelőtt
2. XIII. Leó szociális körlevelei a „Rerum Novarum” előtt
3. A korviszonyok, amelyekből a „Rerum Novarum” fakadt
4. Alapvető pontok a „Rerum Novarum”-ban
5. A „Rerum Novarum” visszhangja

II. A Quadragesimo anno tanítása
1. A „Rerum Novarum”-ból folyó előnyök (Az Egyház munkája; Az államhatalom tevékenysége; Az érdekeltek önsegélye; A „Rerum Novarum” a társadalmi rend aranybullája)
2. Magyarázat és kiegészítés (Az Egyház illetékessége társadalmi és gazdasági kérdésekben; A tulajdonjog; Tőke és munka; A proletárok megváltása; Az igazságos bér; Az új társadalmi rend; Az erkölcstelenség és annak orvoslása)
3. Bírálat és útmutatás: A reform útja (Változások XIII. Leó óta; A kapitalista gazdasági rendszer változásai; Változások a szocializmusban; Gazdasági élet és erkölcsiség; Orvosszerek)

III. Az egyház gondja
1. A lelkeket fenyegeti veszély
2. Az Egyház kötelessége
3. Az ellenség támadása
4. Isten áldása a közös munkára

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k1050.htm

A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1959 | Oldalszám: 95 | Méret: 16x11 cm | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Sorozat: A pápa szólt! | Nyelv: magyar | Fájl méret: 4 MB |