Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Wilhelm Zauner – Johannes Singer: A remény jelei

A kötet az Osztrák Katolikus Nagygyűlés alkalmából, 1982-ben kiadott „Zeichen der Hoffnung” magyar fordítása.
Aki az egyház hitében és életében a remény jeleit kutatja, elsősorban Jézus Krisztusra gondol — „Krisztus bennetek a megdicsőülés reménye” (Kol 1,27) —, magára az egyházra, mint a népek közti üdvösség jelére, és az Írás szavára figyel, amelyben megvalósulni látja a reményt, mint a krisztusi szeretet jeleit. A Katolikus Naggyűlés mottója ez volt: „Élni a reményt — átadni a reményt!” A szentségeket és szentelményeket e fölhívás köré csoportosítva vizsgálja. Mindegyik fejezet fölépítése hasonló: az első bekezdés mindig „Ilyen az élet” címszó alatt található, a reménynek arról az oldaláról beszél, amely az egyes szentségeket érinti. A második bekezdés az „emberi megoldások”-at latolgatja, ahogyan be akarjuk tölteni ezeket a reményeket, megóvva magunkat a csalódásoktól. A következő két rész Isten válaszára és tetteire mutat rá, amelyek erősítik az ember reményeit. Ezen a szinten az ember reményeinek tökéletesedésére ismer. A harmadik bekezdés: „Bibliai példák” az Ó- és Újszövetségből, amelyek rávilágítanak arra, hogyan növekedett az ember reménye egészen a Jézusban kapott teljességig. A negyedik bekezdés a „Szentségből fakadó remény” az, ami éppúgy eseménye a liturgikus ünneplésnek, mint a „megélt szentségnek”.
Az egyes fejezetek jól fölhasználhatók a lelkipásztori gyakorlatban az ún. szentségi előkészítők anyagául. Nemcsak a keresztség vagy a házasságkötés szentségének fölvételét, hanem minden egyes szentségét ill. szentelményét jó fölkészülésnek kell megelőznie, hogy az ajándékba kapott kegyelem nem csupán „létrehozott”, hanem gyümölcsöző is legyen a fölvevő emberben.

A könyv fejezetei:
Átélt és megélt szentségek
Amíg élek, remélek (A szentségek mint a remény jelei)
Mindenki élni akar (A keresztség mint az új élet kezdete)
Lelkesedés az evangéliumért (A bérmálás mint a lélekből fakadó élet melletti döntés)
Soha többé nem éhezni (Az Eukarisztia mint közösség Krisztussal és a keresztényekkel)
Az újrakezdés (A bűnbánat szentsége mint fölszabadító kibékülés)
Végre egyszer egészségesnek lenni (A betegek szentsége erősség a megromlott egészségben)
A halállal nincs mindennek vége (Az egyházi temetés mint az örök élet megvallása)
Papot keresünk (Az egyházi rend mint küldetés a lelkek szolgálatára)
A véget nem érő szeretet (A házasság, mint Isten szeretetének jele)
Remény mindenki számára (Az egyház mint szentség)


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1988 | Oldalszám: 152 | Méret: 21x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 7 MB |