Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Wilhelm Egger: Bevezetés az Újszövetségbe. Egyben bepillantás teológiájába

A kézikönyv az Újszövetség olvasásához és megértéséhez ad segítséget. A bibliatudomány jelentős fejlődése sok kereszténynek nyitott új utat, hogy közelebb jusson a Szentírás megértéséhez, s egyben további kérdéseket is fölvetett. Be kell mutatnunk azért röviden az Újszövetséggel kapcsolatos legfontosabb eredményeket, melyeket a bibliatudomány egyes ágai (bevezetés, kortörténet, szövegmagyarázat, biblikus teológia) kidolgoztak.
Az újszövetségi Szentíráshoz adott bevezetés olyan, mint az idegenvezetés: aki még nem ismeri a várost, idegenvezetővel minden nagyobb fáradság nélkül megtalálja a legfontosabb helyeket és látnivalókat; fölfigyel olyasmire, amit egyébként könnyen figyelmen kívül hagyott volna, holott az nagyon is megérdemli, hogy megnézzék. Mint az idegenvezetés, úgy a Bibliához nyújtott bevezetés sem pótolhatja saját megfigyelésünket és tanulmányunkat, viszont felhívja figyelmünket arra, ami fontos, valamint új szempontokat ad.
A szerző az újszövetségi szentírástudomány professzora, és a világiak teológiai képzését célzó Bécsi Teológiai Levelező Tanfolyam előadója. Ebben a könyvében gazdagon kamatoztatja gyakorlati tapasztalatait. Épp ezért műve nem a klasszikus értelemben vett „Bevezetés”-ek főként külső, formai szempontjaira szorítkozik, hanem bepillantást törekszik adni az Újszövetség eszmevilágába is, biblikus teológiát nyújt.

A könyv tartalma:
Bevezetés (1. Az Újszövetség – Jézus Krisztusról szóló sokrétű tanúságtétel; 2. Az Újszövetség – az egyház könyve; 3. Az Újszövetség – segítség hitünk és keresztény életünk számára; 4. Az Újszövetség eredeti szövege és fordításai; 5. Hogyan juthatunk el a Szentírás megértéséhez?; 6. A Szentírás elbeszélési módja)
Az evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (1. Az evangéliumok három időszakban keletkeztek; 2. Evangéliumi örömhír négyszeres változatban (Az evangéliumok teológiai állásfoglalása)
A Názáreti Jézus (1. A történelmi Jézushoz vezető utak; 2. A Názáreti Jézus üzenete és működése; 3. Fontosabb szövegrészek a Názáreti Jézussal kapcsolatban)
Pál apostol élete és műve (1. Pál – ahogyan meghívott apostol lett; 2. Pál leveleinek formája és célkitűzése; 3. Pál teológiájának alapfogalmai; 4. Eligazítás és segítség Pál leveleinek olvasásához)
Az egyház útja (1. Az evangélium útja a népekhez – ApCsel; 2. Az egyház útja a történelemben – Jel; 3. Tettekkel bizonyított kereszténység – Katolikus levelek)


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1981 | Oldalszám: 159, [1] | Méret: 19x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |