Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Valentiny Géza – Török Jenő (szerk.): Szentévi útravaló – 1975

Ez a könyv azok számára készült, akik az 1975-ös Szentévben és Szent István király millenniumi évében Rómába zarándokolnak. „Minket nem Róma látványosságai hoztak az Örök Városba, hanem a kegyelet, a hit és a bizalom. Hálaadó és kérő zarándoklat ez. Hálát adunk Istennek 1000 éves keresztény múltunkért és bizalommal kérjük Őt, mint jövőnk Gondviselőjét. Szentatyánk kívánsága szerint szívünk ügyének tartjuk a kiengesztelődést és a megújulást. Önmagunkban, családunkban, környezetünkben és hazánkban mindig és mindenütt Krisztus szellemét akarjuk megvalósítani. Ezért vállaltuk magunkra a zarándoklat fáradalmát, ezért imádkozunk itt az apostolok sírjánál, és ez a mi további életcélunk is. Ez a zarándokkönyv emlékeztet minket Szent Istvánra, a magyar kereszténység megalapítójára, továbbá a keresztény hit, erkölcs és élet lényeges kérdéseire. Az imádságok és az énekek felemeleik szívünket Istenhez, az Ő Fiához és a Magyarok Nagyasszonyához.” (László István püspök ajánlásából)

A könyv tartalma két részre oszlik:
I. Olvasmányos rész
1. Szent István Nagyobbik Legendája
2. Tomka: A kereszténység legfőbb kérdései
3. A. Liégé: „Szabad-tilos” morál – vagy krisztuskövetés? A keresztény és a bűn
4. M. Thurian: Életünk Krisztusban
5. St. Séverin papi munkaközösség: Lelkiismeretvizsgálat
6. Lebret – Suavet: Önvizsgálat
7. J. L. Lebret: Életstílus
8. J. L. Lebret: Életelvek
II. Imádságos rész
1. A szentmiseáldozat
2. Hat miseszöveg
3. Énekek
4. Imádságok az Egyház ősi kincstárából
5. Újabb imádságok
6. Szertartások, litániák


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1975 | Oldalszám: 182, [2] | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 63 MB |