Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Szabó Ferenc: Teilhard de Chardin (Bevezetés Az Isteni Miliő-höz)

Teilhard de Chardin műve ma még az ellentmondások kereszttüzében áll. Egy tény azonban vitathatatlan: eszméinek időszerűsége. Amikor időszerűséget mondunk, természetesen nem arra a kétes értékű „aktualitásra” gondolunk, amelyet „teilhardizmusnak” lehetne nevezni; nem a szenzációt hajhászó sajtó, nem a minden divat után kapó sznobok vagy a valláspótlékot kereső „rajongók” mai zsibongására gondolunk, hanem arra az alapvető időszerűségre, amelyet P. de Lubac állapított meg a barátjáról és rendtársáról írt szép könyvében: „Pontosan abban az órában jött, amikor az emberiség tudatára ébredt annak, hogy sorsa közös, és hogy ez csak két formában gondolható el: vagy eviláginak, vagy transzcendensnek. Kiállt az útkereszteződésre és megmutatta a mai embernek az egyedül járható utat”.
Különös paradoxon: mivel önmaga számára gondolkodott, kutatott, mivel elsősorban önmaga számára igyekezett kifejezni a lehető legalaposabban, legőszintébben azt, amit gondolt és hitt, - ezért talált oly széleskörű hallgatóságra. Mély keresztény hitét, misztikus lelkét, szellemi nyugtalanságát és alapos tudományos felkészültségét életművébe dolgozta bele. Mivel igazán élt, - visszhangot keltett az élőkben, - öntudatos életre rázta fel az alvajárókat.

A tanulmány első része Teilhard de Chardint mutatja be, második része Az Isteni Miliő című, vallásos eszmevilágának legteljesebb kifejezését nyújtó könyvét tárgyalja. Alcíme: „Tanulmány a belső életről”. Ez a belső élet: mindenekelőtt Teilhard lelki élete, személyes tapasztalata, - a Kinyilatkoztatás fényében fürdik. De nem egy rendszeres aszkétikai kézikönyv elkészítése volt a szerző célja, vagyis nem a Kinyilatkoztatás tételeinek alkalmazása a lelki életre s azoknak teljes, rendszeres kidolgozása, hanem csak „egy lelki élet fejlődésének egyszerű leírása”, egy hívő lélek tapasztalatainak rögzítése egy „jól határolt időszakban”, a lelki fejlődés egy határozott fázisában, a megtisztulást követő „megvilágosodás” periódusában. A könyv tartalma:
I. Teilhard de Chardin fejlődése (1. „Az Anyag bíbora”; 2. „A Szellem aranya”; 3. „Egy Valaki fehér izzása”)
II. Az Isteni Miliő (1. „Az Isteni Miliő”; 2. Az emberi erőfeszítés megszentelése; 3. Az „Egyetemes Krisztus” eszméje)


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1965 | Oldalszám: 55, [1] | Méret: 19x11 cm | Kötés: puha | Kiadó: Ahogy lehet – Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 2 MB |