Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Roger testvér – Teréz anya: Mária, a kiengesztelődés Anyja

II. János Pál pápa 1987-88-ra Mária évet hirdetett. Ebből az alkalomból jelent meg a jól ismert szerző: Roger testvér és Teréz anya közös műve. Ennek a műnek nemcsak a Mária év ad jelentőséget, hanem az a tény is, hogy a két szerző két különböző keresztény egyház tagja. A keresztények egysége felé ez a kis mű is újabb lépést jelent. Teréz anya két írása egyszerű, gyakorlati gondolatokat és magyarázatokat fűz a két régebbi Mária-dogmához: Mária szüzességéhez és anyaságához. Roger testvér pedig egyik írásában Jézus anyjának az apostoli idők egyházában betöltött szerepéből von le következtetéseket. Ezen az alapon méltatja másik írásában Szűz Mária szívének egyetemes nyitottságát, katolicitását.
Öreg korában János evangélista egyre csak azt ismételgette: „Szeretet az Isten. Ahol Isten, ott a szeretet.” Mindnyájan képesek vagyunk elvinni Jézus szeretetét a többiekhez, mindnyájan lehetünk a kiengesztelődés kovásza, mégpedig nemcsak a hívők között, hanem az emberiség egész családjában is. Lakásunk bármennyire szűkös is, váljék olyan otthonná, mint Mária názáreti háza volt: legyen a vendégszeretet igazi helye, ahol közösen imádkozunk, ahol kiengesztelődünk. Mária pedig a Kiengesztelődés Anyja lesz a számunkra.

A könyv négy írása:
1. Teréz anya: Az Úr szolgálóleánya
Szelíd és alázatosszívű; Isten gyöngéd szeretete; Örömmel szolgálva másokat; Boldogok a tisztaszívűek; Isten szegényeit szeretve
2. Roger testvér: Mária és az apostolok imájához csatlakozva
Szemlélődő nép; A dicsőítés lelke; Soha ki nem alvó tűz; Örvendj, kegyelemmel teljes!; Anyai megérzéssel; Az egyszerű emberek bizalma
3. Teréz anya: Jézus Édesanyja
Az egész világ anyja; Máriára hallgatva; Isten kegyelmét továbbadva; A papság közelében; Názáreti otthonok; A szív csöndjében; Imádság
4. Roger testvér: Mária, a szív egyetemessége
A kiengesztelődés forrása; A hit titkára hagyatkozva; Anyai oltalom ; Életre szóló igen; Ima; Adjuk oda azt, amit Isten ad nekünk; Mária hálaéneke

Copyright © Ateliers et Presses de Taizé, 71250 Taizé, France
A Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár a copyright tulajdonosának engedélyével tartalmazza a könyvet.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1988 | Oldalszám: 63 | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 2 MB |