Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

René Voillaume: Emberek között. Foucauld Károly testvér lelkisége

Foucauld Károly atya testvéri közösségeinek belső életéről és munkásságáról szól ez a könyv, egy élet tanúbizonyságát adva.
Oldalain visszatükröződik, kibontakozik az olvasó előtt Foucauld atya életútja, gondolatai és életműve. Keresés és rátalálás, bolyongás és elbékélés: éppen az tárul elénk egy lelkiségből, amire a technikailag fejlett világban napjaink emberének szüksége van, és igényének is kellene lennie. Tökételes önátadás és elmélkedő imában váló egyesülés Krisztussal, ami az eucharisztikus egybekapcsolódásban izzik fel csúcspontjáig. Ezért lángolt Károly atyában az Eucharisztia iránti gyermeki szeretet és odaadás, amely a valóságosan jelen levő Istennek szólt, de Testvérnek is, hovatovább minden embertestvérnek, a megannyi isteni képmásnak, akikben megváltói küldetését folytatja Krisztus. Foucauld Károly atya átlehelte a maga életszemléletét követőibe: „Jézus Kis Testvérei” és „Jézus Kis Nővérei” életébe. Mindez belefér ebbe az egy szóba: szolgálat.
Létezik-e szebb életeszmény ember számára? A világi hivatásban élő ember, csakúgy mint az, aki jézusi hívásra embertestvéreiért tevékenykedik, helyezhet-e maga elé felemelőbb célt? Lehet-e ennél időszerűbb életeszménye? „Jelen lenni Isten számára, jelen lenni az emberek számára” — ebben a pár szóban foglalható össze a Szahara remetéjének lelkisége. Megtalálható nála az imádság iránti mélységes érzék, a szenvedélyes Krisztus-keresés. Egész életének lényege az „Igen Szeretett Testvérére és Urára, Jézusra” vetett tekintet, a Vele való baráti kapcsolat. Jól tudta, hogy Krisztus jelen van az emberekben, testvéreiben, akiket szeret, akik között él mint egy közülük. Szenvedéseiket meg akarta osztani. Ezért érezte szükségét ez a nagy kontempláló annak, hogy jelen legyen testvérei közt, hogy magára vállalja munkás életüket, hogy részt kérjen szenvedéseikből. Ebben a jelenlétben nincs semmi erőltetettség, ez inkább baráti önfelajánlás. Nem zár ki senkit. Károly atya a „Mindenki Kis Testvére”.

A könyv tartalma:
1. rész: Jézus kis testvérének hivatása (Foucauld atya és Jézus kis testvérei; Üzenet Beni Abbès-ből; Üzenet Mar-Eliasból; A szegények imája)
2. rész: Názáret és Foucauld atya (Názáret misztériuma; Hogyan fedezte fel és hogyan élte át Foucauld atya Názáret misztériumát; Foucauld atya remeteségei és testvériségei; Názáret mint szerzetesi életforma)
3. rész: A testvériségek eszménye (Jézus kis testvérei; Jézus munkatársai a megváltásban; Az imádság állandó megbízottjai; Gyakorlatok és liturgia; A testvériség aszkézise; Szegénység; Munka; Teológia, szellemi élet és evangéliumi tökéletesség; Szent tisztaság – égi szerelem; Engedelmesség; Papok mint kistestvérek)
4. rész: Levelek a testvériségekhez (A szeretet egysége; Vívódó szeretet; Názáret; Szegénység és szeretet; Karácsony)


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1969 | Oldalszám: 397 | Méret: 20x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 25 MB |