Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Radó Polikárp: Van Isten!

Boldogító istenhitünkre akarja ez a könyvecske rányitni szemünket. Ki akarja tágítani szellemünk látóhatárát a csodálatos nagy világra, az elképzelhetetlenül mérhetetlen világmindenségre. Sok embernek csak az a baja, hogy nem tudott még megszabadulni gyermekes istenfogalmától. Ahogyan az elemi iskola képein látta, Isten az ő számára egy szakállas bácsi, aki valahol, irdatlan messzeségben trónuson ül.
Isten a végtelen, mérhetetlen Lángelme, aki ronthat és teremthet száz világot, milliószorta nagyobbat, mint a világegyetem, aki teremtő akaratával létrehívta és fenntartja a mindenséget. Ezt a mindent kigondoló Lángelmét, a természet csodálatos törvényeinek Törvényhozóját és Rendezőjét nem ismerhetjük meg érzékeink tapasztalásával. És mégis föl tud hozzá emelkedni az ember szelleme, ha elfogulatlanul szemléli a nagy természetet.
Az emberiség legnagyobb gondolkozói, négy évszázaddal Krisztus születése előtt: Platón és Aristoteles, bár pogányok voltak, isteni kijelentés nélkül, a természet szemléletéből rájöttek arra, hogy Isten van, és tudományosan, bölcseleti úton bizonyították is ezt. Aristoteles Isten-bizonyítása annyira kidolgozott és mintaszerű, hogy legnagyobb hittudósunk: Aquinói Szent Tamás erre az alapra építette természetes istenérveit. Mi a természet nyitott könyvében, ha nem is láthatjuk meg, de mégis következtetünk Isten létezésére és Hozzá emeljük szemünket.

A tanulmány részei:
Van Isten!
Istenről beszél a nagy világegyetem
Istenről beszél a végtelen kicsiny világ
Isten mellett szól a modern fizika is
Istenről beszél a csodálatos természet
Istent hirdeti a népek hite
Istenről beszél a tudósok hite

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k587.htm

A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1957 | Oldalszám: 15, [2] | Méret: 18x13 cm | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Sorozat: Világ világossága | Nyelv: magyar | Fájl méret: 2 MB |