Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek (Soliloquia-szemelvények). Schütz Antal: Prohászka pályája

A könyv bepillantást nyújt „Magyarország Apostolának és Tanítómesterének”, lelkivilágába. Megismerjük az Isten és nemzete szolgálatáért hevülő kispapot, a liberális korban krisztusi szellemű papokat nevelő esztergomi spirituálist, végül a püspököt, aki egyházmegyéje határain túl csakhamar az ország apostola lesz. Bizalmas lelki feljegyzések mellett bepillantást nyerünk a századforduló és a XX. század első negyedének égető problémáiba, amelyek mind ott forrtak e nagy lélek kohójában. A jozefinista államegyház-szellem, a liberális kor hitközönye, az első világháború borzalmai, a „kurzus” látszatkereszténysége lidércnyomásként nehezedik lelkére. Az Istenből élő apostol mégis hitéből meríti bizalmát, s profetikus éleslátása megmutattatja kortársaival az Egyház elhelyezkedését az új világban: tagjai, papok és hívek, a kereszténység lényegét valósítva, Krisztussal szoros kapcsolatban,az Evangélium szellemét éljék és sugározzák a hitetlen világba, s így építsék Isten Országát… Bár a mai korban sokak számára már idegenül hat Prohászka barokk stílusa, a lényegre pillantó olvasó fel fogja ismerni e páratlan egyéniség ma is időszerű, örök tanítását. Ehhez segít hozzá Schütz Antal pompás élet- és jellemrajza a „Prohászka pályája ” és a naplókhoz írt Kalauz.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1960 | Oldalszám: 438, [1] | Méret: 21x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 31 MB |