Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Pierre-André Liégé: Tanúim lesztek!

Nagykorú keresztenysegre nevel ez a könyv. Kíméletlenül leplezi le a keresztény vallás torz és gyerekes formáit. A Biblia Jézus Krisztusát állítja a középpontba. Belőle kiindulva és Őhozzá viszonyítva tisztázódnak a nagy kérdések: Istenfogalom, életirányító hit, Húsvét, hivatás, szerelem, éltető vallásgyakorlat, bűn, halál, keresztény közösség, tanúságtétel. Váltóállítás ez az írás az individualista kereszténység holtvágányáról a tevékeny szeretetben, a haza és emberiség szolgálatában kiteljesedő keresztény életnek vágányára.
Pierre-André Liégé a korszerű lelkipásztorkodás útkeresésében csodálatos erőfeszítéseket tett, hogy az egyházat jelenvalóbbá tegye a világban. Szerencsésen egyesíteni magában a merészséget a derűs bizakodással, a világosságot a mélységgel. Mint a francia katolikus természetjáró fiatalok országos lelkésze nagy szerepet vitt abban a törekvésben, hogy az ifjúság előtt a kereszténységet krisztocentrikus módon mutassák be. Jelen könyvünk éppen egy ilyen szellemű, katolikus diákoknak tartott katekézis-gyűjteményt tartalmaz.

A könyv tartalma:

I. „Ti kinek mondotok engem?” (Mt 16,15)
1. Istenhordozók vagy istenkeresők vagyunk?; 2. Mikor tértek meg?; 3. Ugyanaz az Istenünk mindannyiunknak?; 4. Dicsőség az emberek révészének; 5. A szent a hitből él…

II. „Erősek vagytok, fiatal emberek” (1Jn 2,14)
1. Az Egyház fiatalsága; 2. Krisztus Országa a fiatalok körében; 3. A testvérek közössége; 4. Az élet nem szerencsejáték; 5. Állás vagy hivatás?; 6. A szerelmesek nincsenek egyedül a világon

III. „Énekeljetek és zengedezzetek szívetekben” (Ef 5,19)
1. Hívők, de nem gyakorlók?; 2. Vallásos népszokás vagy a hívők liturgiája?; 3. Hetenkint visszatérő ünnep; 4. Mise a világ fölött; 5. Újraéledt plébániák, egyházközségek; 6. Máriához zarándoklunk

IV. „Úgy éljetek, mint a világosság gyermekei” (Ef 5,8)
1. Az evangéliumi ember; 2. A lámpa mindig ég; 3. Ahogy elszívunk egy cigarettát…; 4. Hiszen őszinte vagyok…; 5. Elfelejtett nyelv; 6. Bilincsek közt vagy a szeszély bábja?; 7. Vidám hajózás vagy küzdelem?; 8. Lehet valaki egy személyben keresztény és „életművész”?; 9. A test az Úrért van; 10. A keresztény élete és halála; 11. A bűn nyomában; 12. Örömkönnyek; 13. Úgy viselkedjünk, mint a gyermekek?; 14. Inkább engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek

V. „Legyetek egyazon szeretettel egymás iránt, egyakaratúak és egyérzésűek” (Fil 2,2)
1. Van-e érzékünk az Egyház iránt?; 2. A keresztények keresik a közösséget; 3. Emberek az Egyházban; 4. Ki ez az ember?

VI. „Álljatok be az építőmunkába” (Ef 2,22)
1. Az élők felhívása; 2. Az aktív keresztény ABC-je; 3. Gyökereink; 4. Legyünk türelmetlenek?; 5. Fel a küldetés vállalására!; 6. Misszió a világ felé; 7. Ti vagytok a világ világossága; 8. A tanúságtétel hatékonysága


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1970 | Oldalszám: 196, [2] | Méret: 21x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 12 MB |