Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Mireille Nègre: Neked táncolok, Uram

Hogyan lett a párizsi Opera szólótáncosnőjéből kármelita apáca, majd a francia tévétársaságok rendkívüli hatást kiváltó szereplője? Erről szól ez a vallomás és riport. Sokkal többet ad, mint egyszerűen egy „tévelygő lélek megtérésének” történetét. Az ilyen fordulatokkal együttjáró belső vívódásokból csak szemérmesen rövid ízelítőket kapunk, amelyek annyira szűkszavúak, hogy néha azt a benyomást keltik az olvasóban, mintha a főhős a kármelita rend lelkiségi kincséből sem merített volna mindig. Élettörténetének leírása mellett a szerző bőséges ízelítőt ad újszerű, de az üdvtörténet (nemcsak az egyháztörténet) hagyományaiba belesimuló elgondolásairól. Valóságos teológiai traktátust állít össze a tánc lelkiségéről, vallásos életünkben elfoglalt szerepéről.
Milyen Isten lenne az, akit csak egyféleképp lehet keresni, vagy csak egyféleképp tudna megnyilatkozni? Isten lenne-e még az ilyen szűkhorizontú lény? Ezt a benyomást hagyja az olvasóban Mireille Nègre élettörténete. Igaz, hogy kifejezésmódja, jelrendszere szokatlan, de ez nem ok arra, hogy Istentől idegennek tartsuk. Rendi elöljárói is így tekintették sodró erejű próbálkozásait, és ameddig a rendi hagyományok és szabályok engedték, szabad teret is biztosítottak művészi tevékenységének. Kettős „harcot” kellett megvívnia a párizsi Opera volt szólótáncosnőjének: a hagyományos aszkétika fölfogásával (amely a testet „gyanús idegenként” tekintette) és a közfelfogással is, amely a balettet a „szórakozás-szórakoztatás” kategóriájába sorolja, és ezért eláll a lélegzete, ha ebben a műfajban az evangéliummal találkozik. Könyvünk elmondja, hogy milyen sikerrel vívta meg Mireille Nègre ezeket a harcait.
Mireille nővér szokatlan életútja fölveti az egészséges emancipáció kérdését, megpendíti az ún. „institutum saecula-re” (világiak közösségei) egyházjogi kérdéseit, hosszan foglalkozik az emberi test teológiájával és a lelkiéletben elfoglalt szerepének még alig ismert területeivel.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1987 | Oldalszám: 120 | Méret: 20x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 6 MB |