Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Michel Quoist: Itt vagyok, Uram!

„Mielőtt e sorokat papírra vetettük volna, elimádkoztuk, átéltük azokat. Hívő, gyakorló keresztény emberek élete van összesűrítve bennük úgy, ahogyan azt naponta felajánlották Istennek… A célunk az volt, segítségükre legyünk: mentsék át életüket az imába, hogy az életük maga is imádsággá váljék… Ez imákból állandóan felénk árad a felhívás, hogy életünket embertársaink, testvéreink szolgálatának szenteljük…. Nem tetszés szerinti időtöltés ez, hanem keresztény életünk igazi értelme!… Bárcsak meghallanák Isten hívó szavát és igenlőleg válaszolnának rá mindazok, akik ezeket a sorokat olvasni fogják. Egyetlen reménység ösztönzött bennünket írás közben: hogy elindítsuk a nagy dialógust, a párbeszédet az ember és Isten között…”
Így bocsátotta útjára a szerző újszerű imádságos könyvét. Azóta több tucat nyelven több milliónyian olvasták, elmélkedték, imádkozták – és ráismertek saját nyelvükre, saját godolataikra s gondjaikra, és békét, erőt, indítást nyertek belőle. Az élő Isten, aki Jézus Krisztus által szólott hozzánk, ma is szól hozzánk és megért bennünket, ha a mai kornak, ha hétköznapjainknak nyelvén szólunk Hozzá és őszintén akarjuk, hogy imánk tetté, élettté – és életünk imádsággá váljék…
A könyvet több kiadásban jelentette meg az Opus Mystici Corporis. Az első kiadás az Ahogy lehet kiadóval együtt készült (lásd annak borítóját alább).


A könyv fejezetei:
Ha hallgatni tudnánk Isten szavára…
Ha figyelni tudnánk az élet sodrára…
…Az egész élet egy nagy jellé válnék
…Az egész élet imádsággá válnék
Állomások Krisztus és az emberek életében
Imádságok a keresztúton

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k142.htm
Egy más kiadás biritólapja

A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1975 | Oldalszám: 207, [1] | Méret: 19x11 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 9 MB |