Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Michael Scanlan: Megnyílt a szemük. Belső gyógyítás és a szentségek

A karizmatikus megújulás az imacsoportokon keresztül válik láthatóvá a világ számára. A megújulási mozgalmon belül gyakran ahhoz ragaszkodnak, ami a fantáziát foglalkoztatja, vagy legalábbis rendkívülinek látszik. Az ember nem látja a fától az erdőt! De ennek nem kell így lennie. A karizmatikus megújulás kegyelme elsősorban és alapvetően azokon a kegyelmi csatornákon keresztül jön hozzánk, amelyeket szentségeknek nevezünk. Ez a könyv arra kíván rámutatni — és ez a különleges értéke —, hogyan működik újra és újra a Szentlélek az egyház szentségi életében. A könyv azt is hangsúlyozza, hogy minden szentségben személyes találkozás jön létre Jézussal. Így a szentségek az őket megillető helyre jutnak: „Az Úr ma is él. Ő az erő, amely a fölmérhetetlen szeretet szolgálatában áll.” Az az erő, amelyet Jézus kisugárzott a maga életében, még ma is működik közöttünk, ha valóban fölismerjük. „Megnyílt a szemük…” — Ez az evangéliumi jelenet semmit sem veszített aktualitásából. Így vagy úgy mindnyájan tanítványok vagyunk az Emmauszba vezető úton — férfiak és nők, tele zűrzavarral, akiknek szükségük van valakire, aki megmagyarázza az írásokat, és asztalhoz ül velük.
A karizmatikus megújulás hozzájárul mind a hét szentség új átéléséhez. Egyházközségeink liturgiai életét ezáltal új kezdethez, új tavaszhoz segítheti. Ez a könyv megérezteti velünk ennek a tavasznak az előízét.

A könyv fejezetei:
Az emmauszi tanítványok
1. Ereklyék és szertartások
2. A szentségek áttekintése
3. Az élő egyház
4. Találkozás Jézussal
5. A bűnbánat szentsége
6. Keresztség
7. Bérmálás
8. Eucharisztia
9. Betegek szentsége
10. Házasság és papszentelés
11. Megnyílt a szemük
12. A belső gyógyulás szolgálata
13. Jézus Krisztus békéje
14. A belső gyógyulás közvetítője
15. A döntés képessége
16. A gyógyulás lefolyása
17. Gyógyító közösség
18. A Lélek szól az egyházakhoz
19. A kiengesztelődés teológiája


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1986 | Oldalszám: 191 | Méret: 17x11 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 10 MB |