Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Maria Riebl – Arnold Stiglmair: Bevezetés az Ószövetségbe

Ez a mű Wilhelm Egger „Bevezetés az Újszövetségbe” című könyvének párhuzamos kötete. Elsősorban keresztény olvasókkal akarja megismertetni az Ószövetséget, hogy — történelmi koroktól függetlenül — segítséget találjanak hitük és életük számára.
Erre jogosít, sőt kötelez bennünket az Újszövetség és az egyház tanúságtétele, amely szerint Izraelnek és hitének története olyan háttér a krisztusi tanítás számára, amelyet feladni nem lehet. A két szövetség szoros kapcsolatát az Isten-uralom, illetve az Isten-ország eszmén mérhetjük le. Ez a gondolat volt Izrael népének alapvető élménye, és ez alkotja az újszövetségi igehirdetés középpontját is.
Ez a kötet az újabb bibliakutatás felismeréseit foglalja össze és mutatja be. Vezérgondolatul Izrael hívő embereinek tanúságtételét választotta, vagyis azt, ahogyan ők Istenről és Istennek Izrael hívő népén végbevitt tetteiről sokszor és sokféleképpen szólották. Izrael történetének legfontosabb fejezeteiből kitűnik, miképpen tapasztalta meg a választott nép újra meg újra, hogy kicsoda az ő Istenük. Továbbá hogyan mutatta meg Isten az ember és a világ fölötti hatékony erejét, és hogy mit jelent az ember számára az Istenbe vetett hit.

A könyv fejezetei:
1. Utak az Ószövetség megértéséhez (Az Ószövetség az egyház szent könyve; Az Ószövetség létrejötte; A bibliamagyarázat módszerei; Izrael és az ókori Kelet)
2. Az irányadó kezdet (Előzetes kérdések; Istennek az ősatyákhoz, Ábrahám, Izsák, Jákob, Izrael pátriárkához, intézett hívó szava; Az Egyiptomból való szabadulás és az Istennel való találkozás a Sinai hegynél; A pusztai vándorlás – Jahve útrakél népével)
3. Államalkotás és az első királyok kora (Izrael törzseinek honfoglalása és az államalkotás kezdetei; Izrael és környezetvilága a királyság korai időszakának kezdetén; Izrael első királyai: Saul, Dávid, Salamon)
4. Próféták „Izraelben” és „Júdában” (A profétizmus az ókori Keleten és Izraelben; Az északi ország – „Izrael” és prófétái; Júdea, a déli ország és prófétái)
5. Babiloni fogság – számkivetés. A döntő fordulópont (Júda a számkivetésben; A katasztrófa válságának hívő leküzdése)
6. Az Ószövetség kései ideje (A politikai és vallási fejlődés; Jelen és jövő a fogság utáni történetírás és prófétálás szemszögéből nézve; A bölcsesség – Izrael feleletei a sikeres élet problémáival kapcsolatban; Izrael a maga dicsőítésével és panaszával Istene előtt – Zsoltárimádság)
7. Az Ószövetség a hit útjelzője (Az Ószövetség és a sikeres élet kérdése; Isten fölismerteti önmagát; Isten mindennél nagyobb – A hit útjai)


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1989 | Oldalszám: 147 | Méret: 19x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |