Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Margarete Schmid – Walter Kirchschläger: Visszatérőben. Az öregkor értelme és lehetőségei

Növekszik az igény, hogy a katolikus egyházközségek is egyre nagyobb részt vállaljanak az öregek szociális, emberi gondozásában. Fölmerült tehát az igény, hogy akik jó lélekkel részt akarnak venni az életük harmadik korszakában élők gondozásában, olyan kézikönyvet kapjanak kezükbe, amely jótanácsokkal látja el őket nemes vállalkozásukban. Ezt a célt szolgálja ez a tanulmánygyűjtemény, amely különböző, egymástól független írásokat tartalmaz.
A jelen könyv elsősorban azokhoz az emberekhez szólnak, akik nagyon komolyan szeretnék átgondolni és mélyebben megérteni saját életüket, öregedésük folyamatát, személyes helyzetüket a mai hallatlanul gyorsan változó világban és társadalomban, és le akarják vonni az ebből folyó következtetéseket.
Különösen azokhoz szól ez a könyv, akik szeretnék magukat keresztény mivoltukban megérteni, vagy szeretnék a keresztényeket megérteni. Utat keresnek azon emberek felé, akik hitükben biztonságban érzik magukat, de olyanok felé is, akiknek hitét kikezdte az idő, vagy netán úgy vélik, hogy már nem tudnak hinni. Az öregedés és öregkor egzisztenciális problémáira adott válaszkísérletek ebben a könyvben a reménység jelét viselik magukon, kijelentik: mindenkinek van jövője! Az idős ember is képes szétszakítani a fojtogató béklyókat, áttörni a megkeményedett kéregréteget. Képes arra — föltéve, ha teret enged lelkében a kiengesztelődésnek —, hogy életútjának irányát megfordítsa, még akkor is, ha tudatában az él, hogy „elhibázta” életét. Meg kell tanulnia fölismerni magában az egyszeri, az Isten által szeretett lényt, aki tud adni és tud elfogadni. Ilymódon ez a könyv a valóságra épít s ugyanakkor vigasztalást nyújt.

Három csoportba osztották a szerkesztők az egyes tanulmányokat. Az első rész írásai az öregedő vagy öreg olvasók önértelmezését igyekeznek elősegíteni: nem az ún. „fölösleges életkor” éveit élik át, igen lényeges feladatok előtt állnak. A második rész az idősek hitével foglalkozik és főleg olyan módszertani tanácsokat ad öregeket gondozó önkénteseknek, amelyek igen hasznosak az egyházközségi vagy szociális otthoni munkacsoportok egészséges működéséhez. A könyv harmadik része elmélkedéseket közöl: szentírási szövegekből kiindulva gondolja végig az öregkor problémáit. Ha a helyi lelkipásztor közösségben akarja föladni idős híveinek a szentkenetet, akkor a szentség ünnepélyes kiszolgáltatását hosszabb időn át rendszeres oktatás előzheti meg. Jó anyagot nyújt ehhez a könyv harmadik része.

Könyvünk legfőbb mondanivalója: az öregkor nem fölösleges. Nem a leépülés ideje, hanem a személyiség végső megformálásának, az örök boldogságra történő végső fölkészülés időszaka. Különösen akkor jelent nagy kegyelmet az emberi élet harmadik szakasza, ha valakinél a külső körülmények úgy hozták, hogy éveket, évtizedeket töltött el szorosabb Isten-kapcsolat, vallás nélkül.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1986 | Oldalszám: 200 | Méret: 21x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 3 MB |