Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Margarete Schmid (szerk.): Ma közösen hinni 1. Hit-alapszeminárium

Ez a kiadvány a „Ma közösen hinni. Hittan-szeminárium” című, négy részből álló kiadvány alapvető, első része. Segítséget kíván nyújtani mindazoknak, akik a keresztény hit elmélyültebb megértésére törekednek – segítséget a tanulmányhoz, az olvasáshoz, sőt az elmélkedéshez is…
Ugyanakkor a könyv továbbadásra is nyújthat indítást azoknak, akik ezt a szemináriumot saját hatáskörükben is (pl. egyházközségükben) meg akarják rendezni. Ebben az esetben megadja az alapvető teológiai tájékoztatást, és — a Függelékben közölt modelljavaslatok révén – módszeres didaktikai tájékoztatást is ad a végrehajtáshoz. Így a könyv a kis csoportokban való feldolgozásra is alkalmas.
A hitnek van egy sajátos vonatkozása, hiszen Isten velünk, emberekkel az emberi történelem folyamán találkozott, és ezzel történetünk üdvtörténet lett: Isten végleges felénk fordulása a názáreti Jézusban, Krisztus Urunkban, Isten Fiában valósult meg. Szükséges ebbe a valóságba elmélyednünk, hogy biztosabban és tudatosabban járhassunk a hit útján. Ehhez járul még, hogy a mai életben az emberek megkérdőjelezik a hitünk adta irányítást. Tudnunk kell válaszolni, ha megkérdeznek a bennünket éltető reményünk, célunk felől. A hitnek így van valami köze a megértéshez. Hozzásegíteni az értelmes hithez: íme kiadványunk célja.

A könyv fejezetei:
1. Ma is hiszek
2. Hiszek Istenben
3. Hiszek Jézusban, aki a Krisztus
4. Hiszek az adott Egyházban


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1982 | Oldalszám: 54, [2] | Méret: 17x11 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 2 MB |