Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Margarete Schmid (szerk.): Ma közösen hinni. Hittan-szeminárium

A kiadvány segítséget kíván nyújtani mindazoknak, akik a keresztény hit elmélyültebb megértésére törekednek – segítséget a tanulmányhoz, az olvasáshoz, sőt az elmélkedéshez is…
Ugyanakkor a könyv továbbadásra is nyújthat indítást azoknak, akik ezt a szemináriumot saját hatáskörükben is (pl. egyházközségükben) meg akarják rendezni. Ebben az esetben megadja az alapvető teológiai tájékoztatást, és — a Függelékben közölt modelljavaslatok révén – módszeres didaktikai tájékoztatást is ad a végrehajtáshoz. Így a könyv a kis csoportokban való feldolgozásra is alkalmas.
A hitnek van egy sajátos vonatkozása, hiszen Isten velünk, emberekkel az emberi történelem folyamán találkozott, és ezzel történetünk üdvtörténet lett: Isten végleges felénk fordulása a názáreti Jézusban, Krisztus Urunkban, Isten Fiában valósult meg. Szükséges ebbe a valóságba elmélyednünk, hogy biztosabban és tudatosabban járhassunk a hit útján. Ehhez járul még, hogy a mai életben az emberek megkérdőjelezik a hitünk adta irányítást. Tudnunk kell válaszolni, ha megkérdeznek a bennünket éltető reményünk, célunk felől. A hitnek így van valami köze a megértéshez. Hozzásegíteni az értelmes hithez: íme kiadványunk célja.
A könyv felépítése egy tanfolyam sajátos elgondolásához igazodik: négy-négy kisebb, egymással vonatkozásban álló, de ugyanakkor zárt egység egy nagyobb egységet: „blokk”-ot alkot. A négy blokk 16 egységével kiegészíti és elmélyíti egymást:
1. blokk: Hiszünk
1.1 Ma is hiszek
1.2 Hiszek Istenben
1.3 Hiszek Jézusban, aki a Krisztus
1.4 Hiszek az adott Egyházban
2. blokk: Ünneplünk
2.1 Hit és keresztség
2.2 Az ima mint válasz
2.3 Bűn és kiengesztelődés
2.4 Eucharisztia és egyházi közösség
3. blokk: Remélünk
3.1 Ma remélünk
3.2 Istenben remélünk, aki az emberiség jövője
3.3 Reményünk túlmutat a halálon
3.4 Mindenki számára remélünk
4. blokk: Életünk
4.1 A keresztény cselekvés irányelvei
4.2 A keresztény élet területei
4.3 A Krisztus-követés útjai
4.4 Egyházi hivatások és szolgálatok


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1982 | Oldalszám: 186, [6] | Méret: 17x11 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |