Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Maklári Lajos: Daloljunk az Úrnak!

Ez a kottás énekeskönyv segédeszköz a lelkipásztoroknak és családoknak, amivel az Isten népének hitben, lelkiéletben való elmélyülését, hívő tanúságtételét szolgálja. A vallás egész lényünket, nemcsak értelmi, hanem érzelmi világunkat is igényli, áthatja, formálja, – beleértve a muzsika világát is. A magyar zene halhatatlan mestere, Kodály egyenesen azt állítja, hogy „teljes lelkiélet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, amelyekbe csak a zene világít be.” Ének és zene nélkül valláspedagógia alig képzelhető el.
Az egyház egyetemes. „A világok egyetlen Krisztusának örök dalában minden egybezeng” – írta Sík Sándor. Az Egyház arca változásban van. A pluralizmus jegyében minden nép a maga hangján és saját zenéjével is megszólal az orkeszterben, mely teljesen az Egyház szándéka szerint való. A népeket átfogó egyetemesség, az egyetemes kereszténység szellemében lehetetlen elzárkóznunk a testvérnépek dalai elől. Ez a megérzés, és nem divathóbort szólaltatta meg hazánkban is a spirituálékat, modern külföldi dallamokat, melyeket mind zeneileg, mind nyelvileg megbízható formában nyomtatásban ad közre ez a kiadvány. Ezek az új énekek derűt, új színt, hangulatot hozhatnak templomainkba, családi ünnepeinkbe.
Bár sohasem felejtjük, hogy elsősorban saját magyar egyházi zenénkhez, magyar dallamainkhoz kell ragaszkodnunk, túlnyomó zömében ezeket énekeljük, de a teljesség kedvéért néha a testvérnépek dalait is, amiből a legnépszerűbbeket nyújtja e könyv, hogy frissítsük a hazai választékot. Elsősorban a világszerte egyre népszerűbb néger spirituálékat és francia, olasz, német énekeket ülteti át magyar nyelvre. Ezek nagy része már kiállotta az idő és a közízlés selejtező próbáját.
A kiadvány 130 éneket közöl kottával az alábbi csoportosításban:
I. Miseénekek (A béke miséje – a népek miséje; Spirituálé misék; M. Debaisieux miséje; O. Vercruysse miséje)
II. Szent az év (Liturgikus idők) (Ádvent; Karácsony; Nagyböjt; Húsvét; Pünkösd; Szentháromság vasárnapjára; Szűz Mária ünnepeire; A szeretet ünnepeire)
III. Az élet megszentelése (A keresztség; Bérmálás; Bűnbánati liturgiára; Esküvőre; Újmisére; Reggeli és esti imák; Szentírásmagyarázatra; Gyászmise – Temetés; Kimenőre)
IV. Spirituálék
V. Spirituálék kórusfeldolgozásra
Ez a második kiadás azonos az 1976-ban megjelent elsővel, kivéve a hozzácsatolt 191–192. oldalt, melyek a hibajegyzéket és a kiegészítést tartalmazzák.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1983 | Oldalszám: 192 | Méret: 15x20 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 26 MB |