Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Kézikönyv világi lelkipásztori kisegítők számára. „B” év, 1. kötet: Ádventtől nagyböjtig

A kiadvány elsősorban a lelkipásztori kisegítőknek készült, akik pap nélküli egyházközségekben vasárnap igeliturgiát tartanak és áldoztatnak. Természetesen a főtisztelendő papság is haszonnal alkalmazhatja, mivel a vasár- és ünnepnapi szentmisék teljes szövege megtalálható benne. Egyúttal minden világi hívőnek is ajánljuk a könyvet, akik valamilyen oknál fogva nem jutnak el vasárnapi szentmisére, de ugyanakkor eleget akarnak tenni az egyházi törvénykönyv utasításának, amely ilyen esetekben is előírja a vasárnap megszentelését.
A könyv bevezető része ismerteti a II. Vatikáni Zsinat, az 1983-as Egyházi Törvénykönyv és az 1986. március 25-én aláírt szabályzat (A világi személyek lelkipásztori tevékenységének szabályzata) elveit és rendelkezéseit. Az első részben találhatjuk a „B” év ádventtől nagyböjtig terjedő időszakának vasár- és ünnepnapi miseszövegeit. A második rész tartalmazza a szentmise állandó részeit, beleértve a második és harmadik eucharisztikus imát. A harmadik rész közli azoknak a szentségeknek és szentelményeknek rítusát, amelyeket a püspöki megbízással rendelkező világi lelkipásztori kisegítők is kiszolgáltathatnak. A negyedik részben található néhány ájtatosság, amelyet templomban, családi körben végezhet nemcsak a megbízott lelkipásztori kisegítő, hanem bárki. Az ötödik rész ismét elsősorban a lelkipásztori kisegítőknek szól, és az egyházközség életének adminisztratív teendőihez ad eligazítást olyan kérdésekben, amelyeket a felelős lelkipásztor világiakra bízhat.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1987 | Oldalszám: 400 | Méret: 21x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 41 MB |