Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Kereszty Rókus: Bevezetés az Egyház teológiájába

Az utóbbi években több könyv jelent meg magyar nyelven, mely az Egyházat, mint szervezetet veszi nagyító alá. E kiadványok többsége negatívan elfogult, számos csúsztatással és tévedéssel. Igen időszerű tehát egy olyan mű megjelenése, mely „belülről”, katolikus szemszögből tárja a nagyközönség elé az Egyház teológiáját.
Az egyháztant az évszázadok során sok-sok krízis és megújulás formálta, alakította. Kereszty Rókus ezt a fejlődési folyamatot kíséri végig az ószövetségi gyökerektől a II. Vatikáni Zsinat utáni időkig. Könyvét eredetileg teológiai hallgatóknak szánta, de aktualitása és olvasmányos fogalmazásmódja miatt mindenkinek ajánljuk, akik többet szeretnének tudni Krisztus Titokzatos Testéről: az Egyházról.

A könyv felépítése:
Első rész: Teológiai egyháztörténet
1. Isten népe az Ószövetségben
2. Az egyház az Újszövetségben
3. Az egyház a szentatyák teológiájában
4. Az egyház és az állam konstantini szövetsége és annak következményei
5. Szent Bernát és Szent Ferenc egyházképe
6. Szent Tamás ekkleziológiája
7. A reformáció egyháztana
8. Az ellenreformációtól az I. Vatikáni Zsinatig
9. „Az egyház évszázada”

Második rész: Rendszerező egyháztan
Bevezetés: Miért van szükség egyházra?
1. Az egyház ismertetőjegyei: egy, szent, katolikus és apostoli Egyház
2. Az egyház szentsége
3. Az egyház katolicitása
4. Az apostoli egyház
5. Az Isten népe részesedik Krisztus papi, prófétai és királyi hivatásában
Függelék: Az Isten országa és a földi haladás viszonya

Befejező rész: Az egyház egész misztériumát összegező képek és fogalmak
1. Az Egyház mint alapvető szentség
2. Az Egyház mint Isten Népe és Krisztus Teste
3. Az Egyház olyan közösség (koinonia), amely a Szentháromság egységében részesedik
4. Az Egyház a megdicsőült Krisztus szűzi jegyese és minden hívő édesanyja
Függelék: Szent Bernát és az egyházreform


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1998 | Oldalszám: 215 | Méret: 21x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: Christianus – O. M. C. | Nyelv: magyar | Fájl méret: 13 MB |