Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Schütz Antal: Katolikus hittan. Dogmatikus kézikönyv középiskolások számára és magánhasználatra

E dogmatikai kézikönyv két részre oszlik. Az 1—96. lapok változatlan lenyomatai Schütz Antal Katholikus Hittan című középiskolai tankönyvének (Budapest, 1922.). A 97. lapon kezdődő, Egyházról szóló rész egészen új. Szükségessé tette ezt az 1943-ban megjelent Mystici Corporis enciklika, amely a dogmatika e részében hatalmas fejlődés megindítója lett.

A könyv felépítése:
Isten az Ő műveiben
1. A teremtés (és bűnbeesés) (A világ teremtése; A gondviselés; Az angyalok; Az ember teremtése; Az első emberek boldog állapota és bűnbeesése; Az eredeti bűn)
2. A megtestesülés és megváltás (A Megváltó előkészítése; Jézus Krisztus az Istenember (A megtestesülés titka); A megváltás (Mibenléte; Megvalósításának módja); Szűz Mária
3. A megszentelés és a végső dolgok (A Szentlélek küldése)
A) A kegyelem (A segítő kegyelem; A megszentelő kegyelem)
B) Szentségek (A szentségekről általában; A keresztség; A bérmálás; Az Oltáriszentség; Jézus Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben; Az Oltáriszentség mint eledel; Az Oltáriszentség mint áldozat; A bűnbánat szentsége; A bánat; A gyónás; Az elégtétel; A búcsú; Az utolsókenet; Az egyházirend; A házasság)
C) A végső dolgok (A halál és a különítélet; A tisztítóhely; A föltámadás; A világvég és a végítélet; Az örök kárhozat; A mennyország)
D) Az Egyház
Bevezetés: Az Egyház mint jelenség
1. Az Egyház születése (Az Egyház Isten örök gondolata; Jézus tanításával és nyilvános működésével előkészíti az Egyház megalapítását; Jézus kereszthalálával megalapítja és a Szentlélek elküldésével teljessé teszi az Egyházat)
2. Az Egyház isteni lényege (Az Egyház Krisztus titokzatos teste; A titokzatos test élete)
3. Az Egyház emberi arca (Az Egyház szervezete; Szent Péter utóda a római pápa)
4. Az Egyház küldetése (Az Egyház tanításának tárgya; Az Egyház tanítása tévedhetetlen; Az Egyház az életet megszenteli; Az Egyház a lelkek pásztora; A szerzetesrendek szerepe az Egyházban; A világiak küldetése az Egyházban)
5. Az Egyház ismertető jegyei (Az Egyház egyetlen és egységes; Az Egyház szent, katolikus és apostoli; Az üldözött Egyház)
6. Földi és égi Egyház (Az Egyház és a világ: A küzdő Egyház; Szenvedő és dicsőséges Egyház)
Befejezés: Mi így látjuk az Egyházat


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1958 | Oldalszám: 152 | Méret: 19x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 10 MB |