Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Karl Rahner – Christian Modehn – Michael Göpfert (szerk.): Népi vallásosság

„Valaminek mégiscsak kell lennie…” mondják legtöbben, ha végső dolgainkról kerül szó. Emberélet és halál, jómód és balszerencse, siker és megpróbáltatás sajátmagunknál és másoknál fölveti az értelemszerűség utáni kérdést és rákérdez az élet végső miértjére. Egzisztenciánk kiszolgáltatottsága tudatában izgat a végső és változatlan létezése.
A vallási gondolat népies megjelenési formáit az „egyháziasság” könnyűszerrel bélyegzi babonának, a valláskritika „megértő” vállveregetéssel múlékony és gyógyító maradiságnak tartja. A népvallás pedig virágzik minden időben, túlél vallási intézményeket és racionalista bírálgatást, ahogyan kiirthatatlan a rét füve és a mezők lilioma, ha nem is kérkedhet az üvegházi növénycsodák és díszvirágok napra szabott igényességével.
A tanulmánykötet szélesre tárt festőpalettával dolgozik, amikor bemutatja a népi vallásosságot és a nép vallását szerte a világon és pedig — primitív megjelenési formákat sem mellőzve — a fölszabadulás teológiájának gondolataitól egészen az ökumené ilyen irányú eszmélődéséig. A kiadó természetszerűen nem azonosítja magát az előadott nézetekkel, de nem tartja érdektelennek, hogy szembesül és szembesít a tanulmányok gazdag anyagával és a bennük fölmerülő eszmékkel.

A kötet tanulmányai:
Karl Rahner: Bevezető gondolatok a teológia és a népi vallásosság kapcsolatáról
Christian Modehn: Isten Choluteca, Sao Felix, Solentiname községben és még sok más helyen. Példák egy megújult népi katolicizmusra
Juan Carlos Scannone: Népi vallás, népi bölcsesség és a nép teológiája Latin-Amerikában
Francesco Vanderhoff: Szociális helyzet, ökumenikus élet és népvallás Latin-Amerikában
Edênio Valle: Pszichológia és népi vallásosság. Gondolatok a brazíliai lelkipásztori munkáról
Johann Baptist Metz: „Egyház a népért” vagy „A nép egyháza”
Fernando Castillo: Tételek az „egyház és nép” közötti kapcsolatról
Michael Göpfert: Polgári vallás és közéleti vallásosság. Utalások az USA-ban folyó vitákra
Peter Gerlitz: Népi vallás és keresztény vallás Japánban
Boka di Mpasi Londi: Modern afrikai népvallások Közép-Afrikában
Bernard Lauret: Teológiai viták a francia népi vallásosságról
Bernd Hein: Antonio Gramsci és a népi vallásosság
Wolfgang Huber: Ökumenikus gondolatok a népi vallásosság kérdésében


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1987 | Oldalszám: 199 | Méret: 17x11 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 10 MB |