Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Joseph Ratzinger: A keresztény hit. Gondolatok az Apostoli Hitvallás nyomán

A szerző – a könyv írásakor a dogmatika professzora Tübingenben, később XVI. Bendek pápa – a keresztény hit tudományos megalapozású és a mai ember problematikájába belebocsátkozó összefoglalását adja. Műve nem csak hitünk igazságait kívánta megvilágítani, hanem egy lépéssel tovább merészkedve megmutatni, hogy a hívő ember a mai világban hogyan bontakoztathatja ki teljesebbé emberségét hite erejében.

Az Apostoli Hitvallás, hitünk ősi rövid foglalata nyomán fejtegeti hitünk igazságait a következő fejezetek szerint:
„Hiszek – Ámen”
1. A hitről a mai világban; 2. A hit formája az Egyházban

1. rész: Isten
1. Előzetes kérdések „Isten” témájával kapcsolatban; 2. A Biblia Isten-hite; 3. A hit Istene – A bölcselők Istene; 4. Hitvallás Isten mellett ma; 5. A háromszemélyű Egy-Isten hite

2. rész: Jézus Krisztus
1. ,,Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban” (I. Jézus megváltásának problémája ma; II. Jézus a Krisztus: a Krisztológia hitvallásának alapformája; III. Jézus Krisztus – igazán Isten és igazán ember; IV. A Krisztológia útjai); A keresztény lét struktúrái; 2. Krisztus megvallásának kifejtése a krisztológiai hittételekben

3. rész: A Lélek és az Egyház
1. A hitvallás utolsó ágazatainak benső egysége; 2. A Lélekről és az Egyházról szóló ágazat két főkérdése

Ez a kötet a könyv második kiadása, az első 1976-ban jelent meg.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1983 | Oldalszám: 226 | Méret: 21x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 13 MB |