Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Bevezetés a lelki életbe, fiatalok számára. Ezt az alcímet adta az eredeti amerikai kiadás könyvünknek. Egyre inkább a tapasztalat is felismerteti minden Istent kereső fiatallal, hogy vallásossága nem merülhet ki világnézeti tájékozódásban vagy jótékony, segítőkész munkálkodásban. Bármennyire is jogos igénye a fiataloknak, hogy közösségben találjanak Istenre, nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a vallásosság, az Istennel fenntartott állandó kapcsolat személyes jellegű is. Ha nem is fogalmazza meg mindenki saját maga számára, mégis tény marad, hogy a közösségben megtalált vagy megélt vallásosság révén is legszemélyesebb kérdéseire keres választ minden fiatal Istennél. Hogy meg is találja, szüksége van bizonyos gyakorlatra az Istennel folytatott párbeszédben.

Ezért tartjuk szükségesnek ezt a kis művet, amely az imaélet, a személyes Isten-kapcsolat elemeivel ismerteti meg a fiatal olvasót. Nem logikai rendben, mint a rendszeres aszkétikák teszik, hanem a személyből kiindulva, a lélektan törvényszerűségeit figyelembe véve tárgyalja témáját. Minden fejezet végén lelki gyakorlatokat is ad, vagyis a továbbgondolkodást elindító kérdéseket tesz fel olvasójának.

Sokan úgy vélik, a szektáknak azért van olyan sikerük, mert vallásos légkörük egészen személyes. Pedig csak közösségi életük olyan, amelyben az egyén megtalálja önmagát. A személyes ima elkerülhetetlen kiegészítője a közösségi életnek, különben pusztán emberi szinten marad. Ugyanakkor igényli is a közösségi életet, amely megóvja az egyént saját tévedéseitől, egyéni ötleteinek Isten akaratával történő összetévesztésétől.

Vannak magatartások, amelyek mintegy összeegyeztethetetlenek bizonyos más viselkedéssel. „Nevető ember nem lő le senkit” - szokták mondani. A rendszeres személyes ima is olyan cselekvés, amely szinte magától kizár sok olyan viselkedési formát, amelyek nemcsak az örök üdvösséget veszélyeztetik, hanem az emberi együttélést is megmérgezik. Akinek gyakorlata van abban, hogy naponta helyre tegye önmagát, mert az abszolút Istennel elegyedik szóba, az végül is képtelen lesz az önzésre, gőgre, haragtartásra és minden egyéb olyan hibára, amelynek alapja önmagunk túlértékelése. Aki imáiban nemcsak kér, de Isten szívügye iránt is érdeklődik, annak emberi kapcsolatai is melegebbek, kiegyensúlyozottabbak lesznek, mert a legjobb helyen gyakorolja a más személlyel összehangolt rezonanciát.

A könyv segít megtenni az első lépéseket az Istennel kapcsolatot tartó imaéletben. Tartalma:
1. Velem kezdődik
2. Ki a te Istened?
3. Jézus a te testvéred
4. Hogyan imádkozzunk személyes módon?
5. Jézus vonzásában
6. A ma kihívása
7. Lépj túl önmagadon!

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k627.htm

A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1987 | Oldalszám: 79 | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 3 MB |