Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Johannes Gründel: Az önvizsgálat útján. Függelék: Lelkiismeretvizsgálatok

A könyv a lelkiismeret-vizsgáláshoz kíván részint a mindennapi élet során, részint bűnbánati ájtatosság és gyónás alkalmával indításokat nyújtani. Az önvizsgálatok számára különféle szempontú rendszereket alkalmaztak: egyes felosztások az Isten-, felebarátok- és saját személyünk iránti kötelességeinket tartják szem előtt, mások az erényeket és bűnöket sorolják fel, ismét mások Isten és az Egyház parancsait stb. A legmaradandóbbnak az összes ilyen rendszerezések közül a tízparancsolathoz igazodónak bizonyult. Hiszen ennek a tagolásnak biblikus alapja van, az Ószövetségben kiemelkedő helyet foglalt el. Jézus sem törölte el a tízparancsolatot, hanem beteljesítette. A könyv is a tízparancsolat rendszerére építi a lelkiismeret-vizsgálatot, és az az alapvető rendszert és felosztást új élettel tölti meg. Vagyis pozitív módon nem merőben tilalomként, hanem tájékozódást nyújtó irányjelzőként fejti ki. A könyv kérdései önvizsgálatunkhoz néhány indítással, irányjelzéssel kivannak szolgálni. Eközben a parancsolatok számozása tekintetében nem a megszokott, hagyományos módon jár el, hanem erősebben ragaszkodik a parancsolatoknak az Ószövetségben található, éspedig belső tartalmukhoz igazodó tagolásához.

A kiadvány részletes Függeléket is közöl, hogy a különféle igényeknek eleget tehessen. Első helyen általános lelkiismeretvizsgálatot közöl, amely az Istenhez, a közösséghez, hivatáshoz, életünkhöz, stb. való viszonyunkat vizsgálja. A továbbiak: Saint Séverin (Párizs) papi munkaközösség: Lelkiismeretvizsgálat; Lebret-Suavet: Önvizsgálat; J. L. Lebret: Életstílus; J. L. Lebret: Életelvek.

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k1008.htm

A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1979 | Oldalszám: 78 | Méret: 16x11 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 2 MB |