Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Jacob Kremer – Walter Kasper: Alkotó – Életadó – Megszentelő

A kötet két írást tartalmaz:
I. Jacob Kremer: Pünkösd – a Szentlélek megtapasztalása
II. Walter Kasper: Az egyház – a Lélek szentsége

J. Kremer, a bécsi egyetem újszövetségi professzora művében széles körű olvasóközönség számára foglalja össze a pünkösdi beszámoló és esemény összefüggésének vizsgálatáról írt egzegétikai tanulmányát. — Mi történt pünkösdkor? Mit jelent: „Szentlélek” és „Szentlélekkel eltelve”? Az új pünkösdvárás és a karizmatikus élmények hívei kellő eligazítást találnak könyvében. A kritikailag vizsgált valóság talaján mozgó elemzés az „új pünkösd” reményteli látomásával bátorít: amint a szerény kezdetekből induló ősegyházat, minket is mindig újra eltölt a Lélek.

W. Kasper, a tübingeni egyetem dogmatikai professzora tanulmányában az elfelejtett Lélekről szólva föltárja a pneumatológia, a szentlélektan alapelemeit. Jézus Krisztus valósága a Lélek működése által válik egyetemessé. A Lélek szentsége az egyház: megvalósulásában intézmény és egyszersmind esemény. A szerző dinamikus egyházszemléletével fölhívja figyelmünket az ökumenizmusról szóló zsinati határozatra, amely szerint a különvált egyházakban és egyházi közösségekben Krisztus Lelke munkálja az üdvösséget.

A két tanulmány tartalomjegyzéke:
I. Jacob Kremer: Pünkösd – a Szentlélek megtapasztalása
1. Pünkösd – újra előtérben
2. Mit jelent egyáltalán „Szentlélek” és „eltelve Szentlélekkel”
2.1. Isten lelke és a Szentlélek működése az Ószövetség és a zsidó irodalom alapján
2.2. A Szentlélek és a Szentlélek befogadása az Újszövetség koronatanúi szerint
2.3. A Szentlélekről való szólás általános problematikája és értelme
3. Mit mond a pünkösdi tudósítás?
3.1. A pünkösdi tudósítás irodalmi műfaja
3.2. A pünkösdi tudósítás más bibliai és Biblián kívüli szövegek fényében
3.3. A pünkösdi eseménytől a pünkösdi tudósításig
3.4. Mit mond pünkösdről a pünkösdi tudósítás?
4. Mit jelentenek számunkra ma a pünkösdről és a Szentlélek megtapasztalásáról szóló bibliai kijelentések?
4.1. Pünkösd új szemlélete
4.2. Az új pünkösd reménye
4.3. „Józan ittasság”
II. Walter Kasper: Az egyház – a Lélek szentsége
I. Az elfelejtett Lélek a teológiában és egyházban
II. A Lélek teológiájának elemei
III. A Lélek szentsége


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1983 | Oldalszám: 103 | Méret: 20x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 6 MB |