Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Heidi Zink – Jörg Zink: És lesz a kutyáknak szárnyuk a mennyországban?

Jörg Zink protestáns lelkész, feleségével együtt (akivel több gyermeket neveltek) írták a könyvet. Nemcsak a tapasztalt szülő, hanem a tevékeny lelkipásztor is megszólal a könyv lapjain. Nem ad módszeres, teljes pedagógiai tájékoztatást, inkább a gyakorlatból kiindulva olyan helyzetekhez ad bibliailag jól megalapozott eligazítást, amilyen helyzetek elé minden szülő kerül.
A mű iránymutató, mert jó gyakorlati érzékkel mutat rá a vallásos nevelés emberi alapjaira. Azokra az alapokra, amelyek nélkülözhetetlenek vallástalan családi környezetben is. Ezt a művet tehát haszonnal forgathatják nem-hívők is.
Mik ezek az alapok? A szeretet légköre és a személyi szabadság teljes tiszteletben-tartása. A szeretet érzelmi megnyilvánulásai mellett a szerzőpár sokszorosan hangsúlyozza: az igaz szeretet jelenlétének legbiztosabb jele a bizalom a gyermek részéről. Ami pedig a szabadságot illeti, az a könyvben nem politikai fogalom, hanem így határozható meg: képesség arra, hogy nehéz külső körülmények ellenére is megvalósítsa, kifejlessze a gyermek azokat a képességeit, amelyeket a Teremtő ültetett el személyiségébe. A szabadság tehát nevelési és vallási fogalom. Mivel erre a szabadságra akarja nevelni gyermekét a nemhívő szülő is, a könyv függetleníti a vallásos nevelés fogalmát a felekezeti hovátartozástól. Sokkal általánosabb szinten tárgyalja a kérdést: nem arra ajánl nevelési módszereket, hogy hogyan szoktassák a gyermekeket különböző vallásos cselekedetekre, hanem annak az alapnak megteremtését segítik, amelyre minden értékes vallásos magatartás épülhet.
A mű nem neveléstudományi szakkönyv. Csak arról beszél, ami a neveléssel foglalkozó könyvekből általában kimarad: mégpedig az első és hatodik életév között fölmerülő vallási kérdések tág teréről.

A könyvben tárgyalt témák:
Mi is tulajdonképpen a vallásos nevelés?
Ünneppel kezdődött
Az első bizalmat az anya teremti meg
Mit tegyünk, ha gyermekünk fogyatékos?
A lelkiismeret az egész ember
A szobatisztaságnak semmi köze a jóhoz és a rosszhoz
Engedelmességre nevelni túl kevés – szabadságra nevelni jobb
A büntetések csak ritkán használnak
A bűn nemcsak erkölcsi hiányosság, hanem énközpontúság
Az édesapáknak is van szerepük
Apának lenni nem olyan egyszerű
A szexuális fölvilágosításnak köze van a szülők házaséletéhez
A gyermekek nem „gyerekesen”, hanem komolyan imádkoznak
Hogyan imádkozhatunk a két- vagy háromévesekkel?
Jól „Jó éjszakát!” kívánni
Szülőknek és gyermekeknek egyaránt szabad „nem”-et mondaniok
Honnan ered manapság a tekintély?
A szülők dolga, hogy hány gyermeket akarnak
Vallásos beszélgetések a vasalódeszka mellett
A gyermekeknek egyenes válaszokra van szükségük
Nem használ, ha a nehéz kérdéseket semmibe vesszük
A félelemmel csínján kell bánnunk
A Biblia a mesélős korszak valóságos kincsesbányája
Melyik bibliai történetek felelnek meg?
A Biblia elbeszélései fölhasználhatók
Húsvéti nyuszi és karácsonyi Jézuska
A gyermekeknek szabad ellenkezniök
Amikor meghal valaki a családban
Elérkezik az iskoláskor
A tanulás öröme fontosabb, mint a teljesítmény
Mennyire legyen hálás a gyermek?
A végén mi maradjon meg a nevelésből?
Senkinek sem kell tökéletesnek lenni, a szülőknek sem
A szülők áldása építi a gyermekek otthonait


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1988 | Oldalszám: 151 | Méret: 19x11 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 7 MB |