Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Hajnal Róbert és Hajnal György: Engedjétek hozzám jönni. Misekatekézisek gyermekek számára

„Az Egyház nem hagyhatja magukra a gyermekeket… Az Istentiszteleti Kongregáció, engedve az egész világról ismételten kapott sürgető kérelmeknek, — hozzáfogott a gyermekmisék rendezéséhez…” - írja a Directorium pro missis cum pueris dokumentum. Jelen munka a fenti megnyilatkozás szellemében kíván anyagot és szempontokat nyújtani lelkipásztoroknak az ifjúsági misék előkészítésénél.

A templomi beszéd ma hitoktatás. Sok gyermek kizárólag a templomi keretben válik hozzáférhetővé számunkra, és ott ismerkedik meg vallási igazságokkal. Az alcím „misekatekézisekről” beszél. Ezzel akarjuk érzékeltetni, hogy itt nem csupán hagyományos „diákprédikációkról” van szó. A könyv az egész liturgiát dolgozza ki. Mégpedig úgy, hogy az teljes egységet alkosson. A kitűzött témát sokszínűen, sok oldalról akarja belevésni a gyermek lelkébe, hogy mintegy katekézissé váljon. Ugyanakkor Krisztus áldozatának szerves előkészítője legyen. Nem vázlatpontokat, hanem kidolgozott szövegeket közöl. Ezzel akarja lehetővé tenni, hogy a misekonferálást világi munkatársra, akár gyakorlott főministránsra is rábízhassa a lelkipásztor. Sőt szükség esetén a pap nélküli igeliturgia vezetéséhez is álljon rendelkezésre kész anyag.

A könyv az iskolai évet követve két fő részre oszlik:

Első rész: Ősz
I. Boldogságunkat keressük
1. Veni Sancte: „Arra születtünk, hogy boldogok legyünk”; 2. A megtalált Isten tesz igazán boldoggá!; 3. Boldoggá tesz a beszélgetés a megtalált Istennel!; 4. Boldog vagyok, ha hallgathatom a megtalált Istent; 5. Boldoggá tesz az Istennel való asztalközösség (Őszi közös áldozásra); 6. Boldoggá tesz az oltárszolgálat; 7. Ministránsavatás
II. Nézzünk szembe önmagunkkal (Nevelés a helyes önismeretre)
8. Lobbanékony (szangvinikus) típus önnevelése; 9. Célratörő (kolerikus) típus önnevelése; 10. Mélyenérző (melankolikus) típus önnevelése; 11. Jézus jelleme: karakterológiai csoda; 12. Aki Krisztust látta minden szenvedőben; 13. Krisztus Király személye és országa
III. Advent: Felelősek vagyunk egymásért (Nem magunknak élünk)
14. Felelősek vagyunk egymásért a családban; 15. Felelős vagyok osztálytársaimért; 16. Felelősek vagyunk környezetünkért; 17. Karácsony és az Eucharisztia (Karácsony előtti közös áldozásra)
IV. Krisztus Jézus született
18. Karácsony üzenete a világnak; 19. Kövessük a Szentcsalád példáját; 20. Keresztelési ajándékunk: az istengyermeki élet

Második rész: Tavasz
I. Kicsoda Jézus Krisztus?
1. Krisztus a történelem legnagyobb talánya; 2. Jézus kortársai szemében; 3. Jézus jellemének harmóniája
II. Mit hozott nekünk Jézus?
4. Jézus örömet hozott nekünk; 5. Krisztus betölti az őszinteség utáni vágyódásunkat; 6. Jézus célt hoz életünkbe; 7. Jézus elhozza az igazi szabadságot; 8. Jézus meghozza az egyenlőséget
III. Nagyböjt: Jézus szenvedése és a mi szenvedésünk
9. Elhagyatottság és magány; 10. Testi szenvedéseink; 11. Lelki szenvedéseink; 12. A kudarcot megtapasztaló gyermek; 13. Az Isten „hallgatását” megtapasztaló gyermek
IV. Élet az élet után
14. Mária Magdolna húsvéti ajándéka; 15. A mennyei jutalom; 16. Vár ránk az örök élet; 17. Az örök büntetés; 18. Az ember megdicsőülése: feltámadás; 19. Anyák napjára; 20. Krisztus küldetésében járj a vakáció alatt

A külön nyomtatott négyoldalas melléklet a könyv végén található.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1984 | Oldalszám: 219, [3], [4] | Méret: 24x17 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 19 MB |