Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Georg Geiger: Az egyház kezdetei. Munkafüzet az Apostolok Cselekedetei első részéhez

A munkafüzet célja, hogy ki-ki gyakorlatban elsajátíthassa a bibliai beszélgetések módszerét. Úgy tűnik, hogy akik ilymódon közösen megpróbálkoztak egy-egy szentírási szakasz mélyebb értelmének boncolgatásával, főként pedig az élettel való kapcsolat megteremtésével, a gyakorlati alkalmazással, egy-két ilyen sorozat során tapasztalatokat gyűjtenek, és készséget nyerhetnek arra, hogy segédfüzetek „mankói” nélkül is gyümölcsöző bibliai beszélgetéseket folytathassanak.

Az ősegyház lényegbevágó eseményeivel és problémáival való foglalkozás segítségünkre lehet, hogy a mai egyház kérdéseire választ találjunk. Természetesen a hitoktatás és a lelkipásztorkodás formái az ősegyházban egészen mások voltak, mint ma. De föltételezhetjük, hogy az egyház „kezdeteinek” átelmélkedéséből ismérveket meríthetünk a mai idők nehéz problémáinak megoldásához:
– Hierarchia vagy demokrácia az egyházban?
– A szentségek ősegyházi (és mai) értelmezése
– A Szentlélek küldésének formái és jelentősége
– A közösségek struktúrái
– Az egyházi fegyelem kérdései.
Az egyes perikópák fejezetének felépítése egységes:
Az Indítás a bibliakör vezetőjének több lehetőséget kínál a résztvevők motiválására. A Magyarázat és Teológiai mondanivaló a kör vezetőjének exegétikus tájékoztatását szolgálják, de alkalmasak általános használatra a bibliai megbeszélés során. Az iskolákban és felnőttképzésben kipróbált javaslatok a szöveg földolgozására c. rész változatos formái bátorítást adnak a vezetőnek és a körnek az anyag önálló, egyéni földolgozásához. Az Elmélyülésre szolgáló szöveg, az utalások az Imára és énekekre (vö. „Szent Vagy Uram” – „Daloljunk az Úrnak!”) további ösztönzésként értendők és tetszés szerint változtathatók.

A tárgyalt bibliai szakaszok:
„Mit álltok itt égre emelt tekintettel?” (ApCsel 1,1-12)
Isteni jog vagy demokrácia az egyházban? (ApCsel 1,15-26)
„Halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit” (ApCsel 2,1-41)
„Egy szívvel-lélekkel” (ApCsel 2,42-47)
„Aranyom, ezüstöm nincs” (ApCsel 3,1-10)
A bűn, halál és a Szentlélek (ApCsel 5,1-11)
Diakónia (ApCsel 6,1-7)
Keresztségi előkészület útközben (ApCsel 8,26-39)
„Amit Isten tisztává tett, te ne tartsd tisztátalannak” (ApCsel 10,1-11,18)


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1982 | Oldalszám: 48 | Méret: 17x23 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Sorozat: Munkafüzetek a Bibliához | Nyelv: magyar | Fájl méret: 5 MB |