Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Franz Böckle: A morálteológia alapfogalmai. A keresztény lelkiismeret és nevelése

A morálteológia fejlődése és a Zsinat után itt-ott fellépő elbizonytalanodás tette a könyv megjelenését szükségessé. A biblikus megalapozású Krisztus-követés lett a régebbi, inkább jogi szemlélet s kazuisztika után a morálteológia vezérgondolata; ehhez járult még a pszichológia és az exisztencialista filozófia újabb felismeréseinek gazdagító hatása is. Böckle világosan áttekinthető, precíz rendszert és fogalomtisztázást nyújt. Mindkettőt közösen jellemzi a biblikus alap, a pszichológiai tudás és lelkipásztori érzék.
A morálteológia azt kérdezi, hogyan viselkedjék, hogyan cselekedjék az ember az üdvösség igazságainak fényében. Azt kérdezi: hogyan formálja életét az ember a természetfeletti meghívás és rendeltetés világában? Eszerint az erkölcstan a keresztény cselekvés értéknormája után kutat a kinyilatkoztatásban. Általános fogalmi meghatározásként tehát azt mondhatjuk: az erkölcstudomány a teológiának az a része, mely a kinyilatkoztatás fényében a szabad emberi cselekvés normáit igyekszik kimutatni.

Eszerint a könyv tartalma:
Első rész: A keresztény emberkép
I. Az ember Isten képmása (Hasonlóság a teremtés alapján; A kegyelmi hasonlóság); II. Az ember Isten munkatársa (Az erkölcsi feladat; A krisztusi szabadság)
Második rész: Az erkölcsiség lényege és forrásai
I. Az emberi cselekedet (actus humanus) (Az emberi cselekedet lényege; Az emberi tevékenység szabadságát gátló tényezők); II. Az erkölcsi cselekedet (actus moralis) (Az erkölcsiség lényege; Az erkölcsiség forrásai (az erkölcsi aktus elemei))
Harmadik rész: Az erkölcsiség normái
I. Az erkölcsiség objektív megismerési normája: az erkölcsi törvény (Az isteni törvény; Az emberi törvény); II. Az erkölcsiség szubjektív megismerési normája: a lelkiismeret (A lelkiismeret lényege; A lelkiismeret tulajdonságai; A lelkiismereti ítéletre vonatkozó elvek; A praktikus lelkiismereti kételyek megoldása)
Negyedik rész: Bűnös, bűn, bűnfajták
I. A bűn lényege (A bűn a Szentírás tanításában; A bűn teológiai értelmezése); II. A bűnök fajai: Halálos bűn – bocsánatos bűn; III. A bűn forrásai (Támadás kívülről; Támadás belülről); IV. A bűn legyőzése (A bűn következményei; A megtérés)


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1975 | Oldalszám: 95 | Méret: 21x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 5 MB |