Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Endrefalvy Ottó: Krisztusi erkölcstan nők számára. Iskolai és magánhasználatra

A női lelkek útkeresesését akarja megkönnyíteni az első magyarnyelvű női erkölcstan. Kezdetben a leányközépiskolák módszere, tankönyvei és tantervei a fiúiskolák másolatai voltak. Hosszú fejlődés eredménye, hogy most már nemcsak a tanítási módszer, hanem a tanterv és tankönyv is a női lélek különleges adottságaihoz, igényeihez igazodik. Magától értetődik, hogy nem taníthatunk a leányoknak sem más erkölcstant, mint a fiúknak, hiszen Krisztus Urunk nem ismer külön férfi és külön női erkölcsöt. Csak másként tanítjuk ugyanazt, mert más a női lélek és más a nő Isten-rendelte hivatása. A kegyelem a természetre épít, és így az a maradandó, hatékony és életet formáló tanítási mód, mely a nő természetadta céljaira, hivatására, vágyaira építi a természetfölötti életet. Az erkölcsi élet indításait a női lélek adottságaira kell alapoznunk. Olyan elsőrendűen nevelő és életformáló tárgynál, mint az erkölcstan, ennek felismerésétől és alkalmazkodásától függ a tanítás és nevelés eredményessége.
A könyvben elhelyezett olvasmányok eleven munkakönyvvé teszik ezt a kötetet.

A tárgyalás fejezetei:
1. rész: Általános erkölcstan
Istentől – Istenhez; A törvény; A törvény hangja bennünk: a lelkiismeret; A szabadakarat és cselekedeteink erkölcsi beszámíthatósága; A törvény teljesítése és az érdemszerző jócselekedet; Az erény: készség a jóra; Az erény fajai; Isten törvényének megszegése: a bűn; A kísértés; Az önismeret és főhibánk; Isten kegyelmének megszerzése és megőrzése
2. rész: Részleges erkölcstan
1. Szeresd Uradat Istenedet!
A hit; A remény; A szeretet; „Uradat Istenedet imádjad”; A szentek tisztelete; Bűnök Isten imádása ellen: a bálványimádás, szentségtörés és babona; Isten nevének megszentségtelenítése; Isten tiszteletének rendkívüli módjai: a fogadalom és az eskü; Az Úr napjának megszentelése; A böjt és a hústól való megtartóztatás
2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat
A helyes önszeretet és a felebaráti szeretet; Kötelességeink a családi életben; Testünk gondozása; Testi életünk; Felebarátaink testi élete; Kötelességeink mások lelke iránt; A szűztisztaság és a tiszta házasélet; A tisztaság megőrzésének eszközei; A magántulajdon jelentősége; A munka joga és kötelessége; Kötelességeink mások tulajdonával szemben; A segítés és alamizsnálkodás kötelessége; A nyelv áldásai és átkai; A nyelv bűnei; A boldogság útja (A hármas út; Az evangéliumi tanácsok és a keresztény tökéletesség; Krisztus követése: az önmegtagadás útja; A boldogság útja)


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1957 | Oldalszám: 142, [2] | Méret: 21x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 10 MB |