Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Gaston Courtois: Ketten a Mesterrel. Papi rekollekciós elmélkedések. Georges Michonneau – François Varillon: A nagy lehetőség. Gyakorlati gondolatok az igehirdetésről

A kötet két művet tartalmaz:
1. Gaston Courtois: Ketten a Mesterrel. Papi rekollekciós elmélkedések és
2. Georges Michonneau – François Varillon: A nagy lehetőség. Gyakorlati gondolatok az igehirdetésről

1. Gaston Courtois „Ketten a Mesterrel” című papi rekollekciós könyvéről így írt Suhard párizsi érsek: „A papok, akik ezeket a lapokat olvasni fogják, érezhetik, hogy az, aki hozzájuk szól, nem kívülről, hanem legbensőbb lelkéből beszél… Bárcsak megértenék, hogy az eredményes apostoli munka titka a Krisztussal való mind szorosabb kapcsolatban rejlik.” E kapcsolat elmélyítését szolgálja Courtois immár klasszikussá vált elmélkedőkönyve, amelyből két évtizede, hét nyelven papok ezrei merítettek ihletet és indításokat. Ez a kötet a papi élet leglényegesebb, alapvető kérdéseit tárgyalja. Ma, a külső formák változásai közepette, különösen időszerű a lényeges, alapvető és változatlan értékekről s az ezek megkövetelte magatartásról elmélkedni. Ezért írja László István eisenstadti megyéspüspök: „E mű nagyon alkalmas arra, hogy a papot megsegítse és munkáját termékennyé tegye.”

2. Georges Michonneau és François Varillon könyve: „A nagy lehetőség”, gyakorlati gondolatokat ad a prédikációról. Nem véletlenül csatlakozik a papi hivatástudat megszilárdítását és a Jézus Krisztushoz fűző kapcsolat elmélyítését szolgáló elmélkedésekhez. Az igehirdetés kétségkívül a pap elsőrendű tevékenysége marad minden időkben. Könyvünk abban segíti meg a lelkipásztort, hogy a hivatás adta nagy lehetőséget — még a legeldugottabb kis faluban is az! — maradéktalanul aknázza ki Isten Országa építésében. Nem rendszert nyújt e mű, hanem indításokat. Nem elméletből, hanem a gyakorlatból. Legfőbb mondanivalója: Fáradhatatlanul alkalmazkodjunk híveink, hallgatóink igényeihez. Leglényegesebb irányelvünk legyen: „Elsősorban Jézus Krisztust hirdessük, kizárólag az Ő szóvivői legyünk!” Mert „minden hiábavaló, ami nem származik Jézus Krisztus szenvedélyes szeretetéből vagy nem lobbantja azt lángra a szívekben.”

A két mű tartalma:
1. Gaston Courtois: Ketten a Mesterrel. Papi rekollekciós elmélkedések
1. A csend hatalma
2. A hit szelleme
3. A belső élet
4. Élő imádság
5. Breviáriumunk
6. Legszentebb Áldozatunk
7. Az alázatosság
8. Az áldozat szelleme
9. Paptestvéri szeretet
10. Közösségi szellem
11. Krisztus tanúi
12. A világ tüze

2. Georges Michonneau – François Varillon: A nagy lehetőség. Gyakorlati gondolatok az igehirdetésről
Első rész. G.Michonneau: A prédikáció – egy plébános szemszögéből
I. Kell-e még egyáltalán prédikálnunk?
II. Mit jelent prédikálni?
III. Prédikáció népi környezetben
IV. A plébániai prédikáció
V. A vasárnapi prédikáció margójára
VI. „Nascuntur poetae, fiunt oratores”
Második rész. Fraçois Varillon: Elmélkedések az igehirdetésről
I. Az Ige misztériuma
II. Az értelmi munka és a kultúra szerepe
III. Az egyházi szónok életszentsége
IV. Prédikáció és imádság
V. Az érzelmek sokfélesége
VI. A tapasztalat adta tekintély
VII. A divatos gondolatokról
VIII. Képek és jelképek
IX. A stílus
X. Jézus Krisztust hirdessük


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1969 | Oldalszám: 148, [2], 155, [4] | Méret: 21x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 21 MB |