Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Bibliával vasárnapról vasárnapra. Mai gondolatok úl liturgiánk szentírási olvasmányaihoz

A II. Vatikáni Zsinat óta a Biblia nagy része a vasárnapi liturgia révén közkinccsé lett. A könyv célja a mai ember érdeklődésével és igényeivel vizsgálni a Bibliát: a vasárnapi szentírási szakaszokat a Biblia szerves összefüggésében szemlélve, keresni mondanivalóját a mai kor embere számára, hogy megvilágítsa, átalakítsa Krisztus tanítása szellemében életét, felkavarva nyárspolgári nyugalmából. A Szentírás nem különböző szövegrészek mozaikja, hanem teljes egész, mint aminek szerzője: a Szentlélek szánta. Állandó kapcsolatot keresni a Szentírás tanítása, Krisztus üzenete és mindennapi életünk között, ez a könyv maradandó gyümölcse. A mű értékét emeli, hogy kollektív munka eredménye: biblikus szakemberek, papok és világi hívők munkaközösségének vizsgálódásaiból, tanulmányából, eszmecseréiből jött létre.

A vasár- és ünnepnapi liturgia három szentírási olvasmányt irányoz elő: az elsőt az Ószövetségből, a másodikat az Apostolok Cselekedeteiből vagy a Levelekből, a harmadikat az Evangéliumokból. (Esetenkint az első két olvasmány egyike elhagyható.) Az olvasmányok hároméves ciklusra (A, B, C év) vannak felosztva. Az olvasmányok előírt rendjét közli a könyv. Az egymás után következő vasárnapok evangéliumai a fejezetek sorrendjét követik s teljes felolvasásra kerülnek. Az Ószövetség válogatott olvasmányai lehetőleg a napi evangélium mondanivalójához igazodnak, az újszövetségi szentleckék hol szorosabban, hol lazábban kapcsolódnak a többi olvasmányokhoz, ilymódon a hároméves ciklusokban a hívek csaknem a teljes Újszövetséget és az Ószövetség legfontosabb részeit hallhatják az „Ige Liturgiájában”.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1971 | Oldalszám: 495 | Méret: 20x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 19 MB |