Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

André Louf: Bennünk a Lélek imádkozik

A könyv választ akar nyújtani a korunkban mutatkozó ima-éhségre. Sok tanulmányt írtak már az imáról, de ritka a személyes tanuságtétel. De hol találkozunk tanúságtétellel? Senki sem beszél szívesen önmagáról. S az ima forrásvidéke amúgyis annyira belső terület, hogy nagyon ritkán hozzuk szóba. A legtöbben még le sem szálltak mélységeibe. A szerző (a Mont-des-Cats ciszterci monostor apátja) imádságos magányában állandó imádságos kapcsolatban Istennel, belső tapasztalatból, élményből merít.
Andrá Louf a Szentírás alapos ismerője, de otthonos a nyugati és keleti szerzetes atyák írásaiban is, amelyekből gazdagon közvetít. Mivel érdeklődés mutatkozott nem-keresztény misztikák imairodalma iránt, helyesebbnek tartottuk, hogy saját forrásainkból táplálkozzunk. Remélhetőleg papokon, szerzeteseken kívül indítást kapnak majd világi keresztények is, hogy erőltetett formulák, imamódok helyett átadják magukat a bennünk élő Lélek eleven, tüzes, termékeny indításainak.

A könyv tartalma:
1. Imádság – ma (Válsághelyzet; Imaéhség)
2. Mivel imádkozzunk? (Az imádság helye az emberi szív; Imádkozó állapotban; Ébredés)
3. Jézus imádsága (A kísértés; Engedelmesség az imádságban; „Mindenkor él, hogy közbenjárjon értünk”)
4. Az élő Ige (Igéből született; Szív és Ige; Éberen, az Ige közelében; Harc az Igével; „Fontolgatni, megemészteni” az Igét; Túlcsorduló szív)
5. A zsoltárimádság – válasz Isten Igéjére (Élő Ige; Emberi szó; Isteni Ige; Az Ige „dicsőséges pályája”; Ige és Lélek; Lélektől – Szentlélekig)
6. Testté lett Ige (A test imádsága; Celibátus és imádság; Magányos imádság a hegyen; Hogyan segíti elő a magány az imádságot?; Hogyan megy végbe ez a folyamat?; Virrasztás és imádság; Böjt és imádság; Átimádkozott élet; Jesu dulcis memoria – Jézus édes emlékezet)
7. Felajánlott imádság (Külső és belső liturgia; Belső szentélyünk: a szív; Lélekben imádkozni; Kozmikus imádság)
8. A hárfás (Nehéz-e imádkozni?)


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1979 | Oldalszám: 159 | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Nyelv: magyar | Fájl méret: 7 MB |