Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Alois Müller: Kereszténység, Egyház – új szemmel

A könyv az Egyház belső megújhodását szolgálja, néhány lényeges kérdésben tükrözi a zsinat utáni teológiai szemléletet. A kereszténység benső mivoltát, a hit és vallás viszonyát boncolgató első fejezet után szerzőnk a gyökérproblémát vizsgálja: az új egyházképet, hiszen mint megállapítja, a keresztény számára döntő kérdés: hogyan viszonyul vallási rendszerének hordozó alapjához? Ezt követi a keresztény életről szóló, minden keresztényt legközvetlenebbül érintő fejtegetés, melynek jelentőségét szerző azzal indokolja, hogy mi keresztények mindenekelőtt hamis moralizmusunk által lettünk népszerűtlenekké. A befejező tanulmány a kereszténynek a világhoz való viszonyát vizsgálva arra mutat rá, hogy miképp értékelje helyesen a világot, milyen legyen magatartása, hogy az ősegyházban hangoztatott és a Zsinaton célul tűzött kovász-szerepét betölthesse.
Világos problémalátás, szolid biblikus megalapozottság és nagy pedagógiai érzék jellemzi Müller professzor fejtegetéseit, továbbá a minden polémiát mellőző higgadt és tárgyilagos hang akkor is, amikor nyíltan elhatárolja magát más szemléletektől. De nemcsak elhatárolásról van szó, hanem ezen túlmenően pozitív iránymutatásról is, különösen a tanulmányokat befejező pedagógiai eszmefuttatásokban.

A könyv felépítése:
1. Vallás és hit
1. Vallás-e a kereszténység? (Krisztus magatartása; Teológiai megfontolások); 2. Megkívánja-e a kereszténység a „vallásos típust”?; 3. A kovászról szóló példabeszéd; 4. Hit és hittudomány; 5. Pedagógiai megjegyzések

2. Az egyház
1. Az egyház-kép (Egyház – hierarchia; Egyház – Isten népe); 2. Testvéri tekintély; 3. Egyház és világ; 4. Katolikus egyház és keresztény testvériség; 5. Valláspedagógiai problémák)

3. A keresztény élet
1. Kegyelem vagy törvény?; 2. Erkölcs és lelkiismeret; 3. Ki a nagykorú keresztény?; 4. A keresztény eszményi képe; 5. Nevelés a keresztény életre

4. A világ és értékei
1. A kereszténység és világ; 2. Egyház és társadalom; 3. A világ az ördögé?; 4. Egyház és világ találkozása (A keresztény a világ iskolájában; Dialógus a világgal; A keresztények – a világ lelke); 5. Valláspedagógiai megjegyzések


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1970 | Oldalszám: 118 | Méret: 17x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Opus Mystici Corporis | Sorozat: A dialógus jegyében | Nyelv: magyar | Fájl méret: 4 MB |